08
Juni 2023
Politisk flertall: Vil bruke 75 millioner av Andøyfondet på The Whale
11
Mai 2023
Uttalelse fra The Whale AS
23
Februar 2023
Se havkonferansen "Oceans of Hope"

The Whale
- en ny internasjonal attraksjon på Andenes, Vesterålen

Siden tidenes morgen har hval vært en viktig del av norsk kystkultur og for menneskene langs kysten. Hvalene fascinerer, inspirerer og har vært opphav til både myter og “matauk”. Med The Whale vil vi ta den nasjonale oppgaven med å videreføre Norges sterke historie knyttet til bærekraftig forvaltning av økosystemene i havet.

Vår visjon er «The Whale skal skape verdens mest betydningsfulle møte mellom mennesker og hval.»

Misjonen eller hensikten med The Whale er «Gjennom storslåtte opplevelser, nye perspektiver og nære møter skal vi vise hvalen, vekke menneskene og vokte havet.»

Om stedet
Andøy i Vesterålen er et av de beste steder i verden for å oppleve hval. Det er det stedet i Europa hvor dyphavet er nærmest land. Kun 10 km fra kysten stuper kontinentalsokkelen bratt ned i dypet og det kalde og næringsrike vannet veller opp. Den undersjøiske canyon Bleiksdjupet strekker seg inn mot Andøya og bidrar til å skape perfekte forutsetninger for et usedvanlig rikt og unikt dyreliv.
The Whale er ikke et tradisjonelt naturhistorisk museum, et konvensjonelt kunstmuseum eller et vanlig natursenter. Det er heller ikke en forskningsinstitusjon eller et kunnskapssenter, men det kombinerer det beste fra slike steder og fusjonerer det til noe nytt. The Whale er en unik attraksjon og en spennende læringsarena for barn, unge og voksne. Et sted som kombinerer det beste fra vitenskapen og kunstens verden. Samtidig som det skal være rom for både opplevelse, refleksjon, ny kunnskap og gammel visdom.
Om opplevelsen
Om bygget
The Whale skal bli et signalbygg i fjæresteinene på vestsiden av Andenes, med Andenes fyr som nærmeste nabo og i umiddelbar nærhet til sentrum. Panoramautsikten mot storhavet er spektakulær. Bygget som er tegnet av Dorte Mandrup, København, er formet som en hval og den helt spesielle arkitekturen har allerede fått massiv internasjonal oppmerksomhet. Rundt bygget og på en holme som knyttes til bygget med en bro, starter opplevelsen gjennom ulike installasjoner og uttrykk.
The Whale AS har søkt Kulturdepartementet sammen med Nærings- og Fiskeridepartementet om tilskudd til prosjektering og bygging av The Whale. Søknaden er under behandling og en avklaring om videre fremdrift av prosjektet vil komme i løpet av våren 2023.

The Whale WebCam

Utsikt over tomta til The Whale

Prosjektet er støttet av