Innhold

 • En unik attraksjon på et unikt sted
 • Bakgrunn og ideen
 • Visjon, misjon og innovasjon
 • Utvikling av The Whale – Milepæler
 • Bildene som gikk verden rundt
 • Arkitekturen
 • Formidling, læring og målgrupper
 • Viten og kunst
 • Opplevelsens dramaturgi
 • Før ankomst og velkomst
 • Meet the family
 • From land to sea
 • Under the skin
 • Library of relations
 • Below the surface
 • Horizons
 • Familiestien
 • Kafé og butikk
 • Playscape
 • Bærekraft i The Whale
 • Organisasjon

The Whale AS 2020
Layout: God Strek AS og Camilla Ilmoni
Print: Konsis Grafisk AS

Foto: Espen Bergersen

En unik attraksjon på et unikt sted

Andenes er et av de beste steder i verden for å oppleve hval. Det er det stedet i Europa hvor dyphavet er nærmest land. Kun 10 km fra kysten stuper kontinentalsokkelen bratt ned i dypet og det kalde og næringsrike vannet veller opp. Den undersjøiske canyon Bleiksdjupet strekker seg inn mot Andøya og bidrar til å skape perfekte forutsetninger for et usedvanlig rikt og unikt dyreliv.

Foto: Espen Bergersen

Bakgrunn og ideen

I 1989 ble verdens TV-seere og avislesere fortalt en tydelig historie om hvaløya Andøy. Møtet med Moby Dick – den gigantiske spermhvalen i åpent hav utenfor Andenes ble omtalt i internasjonale medier. Gjennom tre tiår har vi lært oss at de store spermhvalene som holder til ved eggakanten, nordvest for Andenes, er et stabilt fenomen. Vi har latt flere hundre tusen gjester fra hele verden komme nært verdens største tannhval og skapt begeistring for hvalen og den vakre naturen den lever i. Nå etablerers The Whale på Andenes — et landbasert opplevelses- og kunnskapssenter med ambisjon om å bli en attraksjon i verdensklasse. The Whale vil skape mellom 20–30 arbeidsplasser innen reiselivet i Andøy og bidra til utvikling av et helårig opplevelsestilbud. The Whale vil gi store ringvirkninger og øke omsetningen for reiselivsbedrifter og handelsnæringen i regionen og landsdelen. Bygget blir på rundt 3 700 kvadratmeter og er – inkludert utvikling av innhold – budsjettert til rundt 415 millioner kroner.

Foto: T. Lundqvist og T. Bjøndal, Hvalsafari Andenes.

Visjon, misjon og innovasjon

VISJON
The Whale er en attraksjon i verdensklasse som gjennom vitenskap og kunst hyller hvalene og deres bånd til mennesker.

MISJON
Å gi en enestående og uforglemmelig opplevelse som skaper bevissthet om hval, og som inspirerer til å lære mer om, og ta vare på hvalene og havet.

INNOVASJON
The Whale er en unik attraksjon. Et sted hvor det handler om hval og alt det som disse mektige dyrene har betydd for oss mennesker. Et sted som kombinerer det beste fra naturens og kunstens verden og som samtidig rommer både opplevelse, refleksjon, ny kunnskap og gammel visdom.

The Whale er ikke et tradisjonelt naturhistorisk museum, et konvensjonelt kunstmuseum eller et vanlig natursenter, det er heller ikke en forskningsinstitusjon eller et kunnskapssenter, men det kombinerer det beste fra slike steder og fusjonerer det til noe nytt.

Foto: Simen Bergvik.
Foto: Discover My Norway - Tommy Larsen
KICKOFF OG FOLKEFEST. The Whale-paraden 22. mars 2017 mobiliserte mer enn 1000 andværinger og gjester fra hele regionen. I forbindelse med at forprosjektet til The Whale ble presentert, ble andværingene invitert til å gå sammen med en 13 meter lang, oppblåsbar og flyvende spermkval gjennom sentrum av Andenes. Foto: Dan Henrik Klausen.

Over. Festen fortsatte i Norlandiahallen der barn og unge fra Andøy hadde blåst opp 1000 ballonger som sammen med den flyvende hvalen dannet rammen for unge kulturinnslag fra scenen her ved Andenesgruppa PAN.

Foto: Alexander B. Johansen

Utvikling av The Whale

MILEPÆLER

Idéen til The Whale ble formulert i 2016. Siden den gang er prosjektet utviklet og forankret i Andøysamfunnet. I perioden fra idéen ble skapt og frem til i dag har vi nådd følgende milepæler.

Markedsanalyse 2016
Vi gjennomførte tidlige en markedsanalyse som dokumenterte etterspørsel i de internasjonale markedene etter en attraksjon på Andenes med hovedinnhold hvaler og deres omgivelser.
Studieturer 2016 og 2018
Styringsgruppa for utviklingsprosjektet har vært på studietur på Island og i Danmark for å bli nærmere kjent med attraksjoner som fungerer som publikumsmagneter
Lokale arbeidsgrupper 2017-2018
For innspill og forankring er innbyggere og næringsliv engasjert i arbeidsgrupper for plassering, innhold og forankring av arbeidet med The Whale.
The Whale AS 2018
Ved etablering av The Whale AS og eierskap blant reiselivsaktører, Andøy kommune og tre større regionale/nasjonale eiere, fikk utviklingsarbeidet tilført kompetanse og kapital.
Visjon og misjon 2018
«The Whale er en attraksjon i verdensklasse som gjennom vitenskap og kunst hyller hvalen og deres bånd til mennesker» «Å gi en enestående og uforglemmelig opplevelse som skaper bevissthet om hval, og som inspirerer til å lære mer om, og ta vare på hvalene og havet»
Grovskisse innhold 2018-19
Gjennom engasjement av Applebaum ble det som grunnlag for arkitektkonkurransen, utviklet et overordnet og grovkornet konsept for innholdet i The Whale.
Arkitektkonkurranse 2019
Åpen arkitektkonkurranse med over 70 internasjonale deltakere, hvorav fire finalister ble plukket ut og Dorte Mandrup Arkitekt-kontor ble kåret til vinner.
Kulturminnevernloven 2019
I forbindelse med reguleringsplan arbeidet blir det gjort funn på tomta for The Whale som automatisk freder området. Gjennom dialog med Nordland fylkeskommune finner vi en løsning på dette.
Int. oppmerksomhet 2019-20
Vinneren av arkitektkonkurransen «Taket» setter The Whale på det internasjonale kartet gjennom 189 artikler i 30 land og med 523 millioner potensielle lesere. Også i Norge omtales The Whale i de store mediene.
DA HKH KRONPRINS HAAKON besøkte Andenes for å lære mer om The Whale holdt Elliot Meier (8 år) fra Sigerfjord en tale om viktigheten av hvalbesj. Kronprinsen lot seg imponere både av talen og av Elliots nye sveis. Han hadde fått barbert og farget en spermhval i bakhodet for anledningen. Foto: Svein Spjelkavik.
- JEG FORSTÅR AT THE WHALE SKAL UTNYTTE DET MYTISKE OG MYSTISKE med hvalene på en ny og moderne måte. Det er fantastisk og det blir spennende å se hva det blir til, sa statsminister Erna Solberg til pressen etter at hun fikk presentert The Whale hos Samskap på Andenes 30. april 2019. Camilla Ilmoni var den som presenterte The Whale for statsministeren. – Til vår presentasjon hadde vi forberedt en film som viser hvordan vi har jobbet med lokal forankring fra første dag, sier Camilla Ilmoni. Foto: VOL
- MITT ENGASJEMENT I THE WHALE startet tidlig i prosessen, i styringsgruppa til forstudiet. Jeg har vært med hele vegen. Det betyr mye for mitt engasjement. Benn H. Eidissen, styreleder og medeier i The Whale.
UNDER OVERSKRIFTEN «SPENNENDE SATSINGER» ble The Whale presentert med tittelen «Hvalattraksjon i verdensklasse» på NHO sin konferanse «Reiseliv i Nord, onsdag 11. september 2019 i Bodø. Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold får overrakt «The Whale-ambassadør pin» og hefte av Camilla Ilmoni i The Whale. Foto: Gunnar Nilssen, NHO.

Bildene som gikk verden rundt

The Whale skal bli et signalbygg i fjæresteinene, med Andenes fyr som nærmeste nabo og i umiddelbar nærhet til sentrum. Panoramautsikten mot storhavet er spektakulær.

I 2019 ble det gjennomført en internasjonal arkitektkonkurranse for å finne det beste designet og de dyktigste arkitektene til å realisere The Whale. Det danske arkitektkontoret Dorte Mandrup AS ble valgt i en uhyre sterk siste runde med internasjonale toppnavn som Snøhetta, Bjarke Ingels Group og Reiulf Ramstad.

Allerede et par måneder etter at vinnerforslaget ble avslørt, og flere år før åpningen, har mer enn 185 nettsteder og aviser i over 30 land omtalt The Whale, som er blitt eksponert for over 530 millioner mennesker (ref. Innovasjon Norge).

Illustrasjoner: Dorte Mandrup Arkitekter/Mir.

Arkitektur

Med vinnerprosjektet til Dorte Mandrup AS er The Whale blitt en bygning som både er spektakulær og nedtonet, helt i tråd med ønsket og målet med arkitektkonkurransen i 2019. Med det ikoniske, buede taket som løfter seg opp fra terrenget, kombinert med de vakre glasspartiene, skaper arkitekturen en perfekt ramme for en ekstraordinær attraksjon.

Innvendig rommer den elegante bygningen et effektivt og dynamisk plan, som er særdeles velegnet som ramme for å skape opplevelser i verdensklasse.

En lang sammenhengende vegg bølger seg gjennom bygningen og skiller publikumsarealene fra de øvrige delene av bygningen. Utstillingsrommene dannes som organisk formede lommer med avrundede vegger og tak, som er velegnet til projeksjoner. Den rause takhøyden i deler av bygningen gir god plass til store installasjoner. De mindre rommene er adskilte, men står i forbindelse med den store, sentrale utstillingssalen som vender ut mot havet og Bleiksdjupet der hvalene er.Illustrasjoner: Dorte Mandrup Arkitekter/Mir.
Illustrasjoner: Dorte Mandrup Arkitekter/Mir.
“We know more about the surface of the moon and about Mars than we do about the deep-sea floor, despite the fact that we have yet to extract a gram of food, a breath of oxygen or a drop of water from those bodies.”

PAUL SNELGROVE
OSEANOGRAF
Foto: Will Turner/Unsplash.

Formidling, læring og målgrupper

Formidling i The Whale
Livet i havet er forutsetningen for vårt eget liv, og hvordan vi benytter havets ressurser har direkte innvirkning på menneskeheten. I The Whale blir de store spørsmålene om biologisk mangfold, ressursforvaltning og klimaendringer gjort direkte og relevante for publikum. Et besøk i The Whale er både en opplevelse og en mulighet til å få mer kunnskap om livet i havet, uten at gjestene føler at de har havnet på skolebenken.

Læring og skoler
The Whale har fokus på å styrke barn og unges forståelse av og for havets biologiske mangfold, og for samspillet mellom natur og mennesker. Hvaler er, i kraft av deres ikoniske natur, fantastiske ambassadører for havmiljøet. Uformelle læringsmiljøer som The Whale har en særskilt mulighet for å skape engasjement blant barn og unge.

Et besøk i The Whale kan bidra til at disse aldersgruppene får inspirasjon til å lære mer om hvaler og havmiljøet, og om tilknytningen mennesker alltid har hatt til havet. I samarbeid med relevante opplæringsinstitusjoner vil The Whale utvikle undervisningsopplegg tilrettelagt for grunnskole og videregående skole. Undervisningsoppleggene kan rettes mot enkeltfag eller de kan være tverrfaglige, og de vil utformes i tråd med læringsmålene. I The Whale vil lærerne kunne dra inn gjenstander, forskning og utstillingene i undervisningen. Langsiktige prosjekter med deltakelse fra flere skoler vil også kunne bli initiert og koordinert av The Whale.

HVEM BESØKER THE WHALE?

I arbeidet med å identifisere viktige målgrupper for The Whale er det brukt NordNorsk Reiseliv sitt strategiske kompass og personaskolleksjon, som tar utgangspunkt i nasjonale målgruppeanalyser og segmentinnsikt. Behovet hos disse målgruppene danner grunnlaget for både utvikling og kommunikasjon av The Whale.

Under kan du se hovedsegmenter og personas som er prioritert som spesielt aktuelle for The Whale.

Segmentet «CULTURE»: Denne gruppen består av mennesker som er interessert i kultur og kunst i vid forstand. Attraksjoner av høyt faglig nivå og unike opplevelser er prioritert og de vil gjerne møte eksperter og diskutere problemstillinger, spørsmål og teorier.

Personas «THE VISIONARY»: (En målgruppe beskrevet spesifikt for The Whale.) For denne målgruppen er transformative opplevelser som gir mening det viktigste. De ønsker fordypningsmuligheter, både akademisk og personlig, og er på jakt etter intellektuelle utfordringer, nye perspektiver og ny innsikt. De ønsker å reise hjem med en større forståelse av verden og seg selv.

Personas «THE MODERNIST»: Denne målgruppen er opptatt av overraskende høy kvalitet på opplevelsen. De ønsker å bli utfordret, inspirert og lære seg noe nytt. Spesialiseringsmuligheter og møter med kunstnerne og vitenskapsmenn er også viktig.

Personas «HERITAGE EXPLORER»: For denne målgruppen er de interessante historiene viktig. Historier som både berører og som gir overraskende fakta. De deltar gjerne aktivt i opplevelsen og vil ha engasjerende guider. Stemningen, omgivelser og de estetiske kvalitetene er viktig.

Segmentet «OUTDOORS»: Denne gruppen består av mennesker som elsker naturen og har en høy grad av miljøbevissthet. Storslåtte landskap, unike naturattraksjoner og muligheten til å komme tett på dyrelivet er viktig for dem.

Personas «NATURE LOVER»: For denne målgruppen er det viktig å føle seg både jorda og løftet emosjonelt av å være ute i fine landskap og nær naturen. Lokale guider som kan gi råd og tips er også viktig.

Personas «NATURE SPECIALIST»: For denne målgruppen er det viktig med sosiale møteplasser, å få treffe likesinnede og spisskompetente lokalt ved behov. I denne gruppen finnes spesialister på forskjellige felt, f.eks. fugleentusiaster, fotografer osv.

Personas «LEAVE-NO-TRACER»: Denne målgruppen har økosofiske verdier som de ønsker å leve i trå med. Det er viktig for dem å lære mer om natur og livsstil, å ha gode samtaler med likesinnede og føle at de bidrar til en bedre verden.

Segmentet «TOGETHERNESS»: Denne målgruppen er opptatt av felleskapet. De er opptatt av hverandre og vil besøke attraksjoner og delta i aktiviteter som skaper begeistring, skaper minner, gir felles referanser og styrker samholdet.

Personas «FAMILY MEMORYMAKER»: For denne målgruppen er det viktig at opplevelsen er tilrettelagt for hele familien. Disse menneskene ønsker at barnene skal ha det bra og samtidig lære seg noe nytt og gjerne bli overrasket. Det er viktig å gjøre noe gøy sammen og ha det koselig.

Viten og kunst

Både innenfor vitenskapen og kunsten arbeider en med å forstå og fortolke verden og å dele resultatene med andre. Metodene, opplevelsen og innsikten de to ulike verdener gir er forskjellige. Vitenskapen utforsker det ukjente og arbeider med å gi det mening. Vi forstår med hjernen – med vårt intellekt. Kunsten treffer oss i hjertet.

Utstillingen i The Whale integrerer vitenskapelige og kunstneriske metoder og fortolkninger. Slik får gjestene inntrykk og opplevelser som formidler viten, observasjoner og opplevelser med hvaler på ulike måter. Og som evner å berøre oss på ulike vis.

Vi vil arbeide med bruk av kunst i utstillingen på flere måter.

Lydkunst
Hvalens verden er i høy grad et akustisk univers. Under vann er synet av mindre betydning, og hvaler kommuniserer ved bruk av lyd. Tannhvalene bruker til og med lyd for å orientere seg, i form av ekkolokalisering. I en av undervannsinstallasjonene vil en lydkunstner skape en akustisk/ musikalsk opplevelse.

Lyskunst
Kunstneriske lysinstallasjoner kan være en opplevelse i seg selv eller de kan være med på å understreke stemningen og innholdet i en utstilling. I The Whale vil vi bruke lyskunstnere/ lysdesignere gjennomgående.

Scenografi
Scenografien er særlig viktig i de delene av The Whale hvor rommet i seg selv, i samspill med gjenstander, lys, projeksjoner og lyd, utgjør en totalopplevelse. Dette gjelder for eksempel i utstillingsdelen «Library of Relations» og i «Whale songs». The Whale vil samarbeide med anerkjente scenografer for å skape disse sanselige og tiltalende rommene.

Billedkunst
Det vil bli benyttet ulike former for bildekunst mange steder i utstillingen. Det kan for eksempel være avbildninger av de første helleristningene av hvaler og originale kobberstikk med illustrasjoner av hvalens anatomi, ulike hvalarter, strandinger og hvalfangst. Vi vil også samarbeide med kunstnere som lager verk som kan integreres i det narrative forløpet i utstillingen.

Film
Det filmatiske universet i The Whale er et viktig element i totalopplevelsen. Filmskapere med ulike kunstneriske tilnærminger til faget vil lage filmer som skal bidra til å skape en annerledes og estetisk opplevelse.

Blinky Johanssen -el ballenero- Wikimedia Commons

Opplevelsens dramaturgi

Både innenfor vitenskapen og kunsten arbeider en med å forstå og fortolke verden og å dele resultatene med andre. Metodene, opplevelsen og innsikten de to ulike verdener gir er forskjellige. Vitenskapen utforsker det ukjente og arbeider med å gi det mening. Vi forstår med hjernen – med vårt intellekt. Kunsten treffer oss i hjertet.

Utstillingen i The Whale integrerer vitenskapelige og kunstneriske metoder og fortolkninger. Slik får gjestene inntrykk og opplevelser som formidler viten, observasjoner og opplevelser med hvaler på ulike måter. Og som evner å berøre oss på ulike vis.

Vi vil arbeide med bruk av kunst i utstillingen på flere måter.

Lydkunst
Hvalens verden er i høy grad et akustisk univers. Under vann er synet av mindre betydning, og hvaler kommuniserer ved bruk av lyd. Tannhvalene bruker til og med lyd for å orientere seg, i form av ekkolokalisering. I en av undervannsinstallasjonene vil en lydkunstner skape en akustisk/ musikalsk opplevelse.

Lyskunst
Kunstneriske lysinstallasjoner kan være en opplevelse i seg selv eller de kan være med på å understreke stemningen og innholdet i en utstilling. I The Whale vil vi bruke lyskunstnere/ lysdesignere gjennomgående.

Scenografi
Scenografien er særlig viktig i de delene av The Whale hvor rommet i seg selv, i samspill med gjenstander, lys, projeksjoner og lyd, utgjør en totalopplevelse. Dette gjelder for eksempel i utstillingsdelen «Library of Relations» og i «Whale songs». The Whale vil samarbeide med anerkjente scenografer for å skape disse sanselige og tiltalende rommene.

Billedkunst
Det vil bli benyttet ulike former for bildekunst mange steder i utstillingen. Det kan for eksempel være avbildninger av de første helleristningene av hvaler og originale kobberstikk med illustrasjoner av hvalens anatomi, ulike hvalarter, strandinger og hvalfangst. Vi vil også samarbeide med kunstnere som lager verk som kan integreres i det narrative forløpet i utstillingen.

Film
Det filmatiske universet i The Whale er et viktig element i totalopplevelsen. Filmskapere med ulike kunstneriske tilnærminger til faget vil lage filmer som skal bidra til å skape en annerledes og estetisk opplevelse.

Velkomst

Før ankomst
Allerede før gjestene ankommer The Whale, er forventningene bygget opp. De har lest om The Whale. De har sett bilder, lest anmeldelser og sett filmer. Målet deres er en dag å gå fra «on line» til «on site». De vil oppleve The Whale. Men før de kommer dit, kan de møte The Whale digitalt: Følge, bli inspirert, engasjert og begeistret, men også delta og bidra til å utvikle The Whale.

Velkomst
I velkomstområdet kan gjestene raskt orientere seg om The Whale sine ulike muligheter, og samtidig kjenne på stedets spesielle atmosfære. Det er visuelt inspirerende. Allerede her får de et glimt av utstillingen og hva som venter dem, men uten at det kommer i veien for de praktiske tingene som må håndteres. For eksempel billettkjøp og bruk av garderobe.

Bilde over: FAMILIEN PÅ TUR En spekkhoggerfamilie bryter havoverflaten og inviterer gjestene til å komme nærmere. Bronseskulpturene er både monumentale og elegante. Dette er et sted mange stopper for å se på utsikten før de beveger seg videre innover i den store utstillingssalen. For barna er dette et sted som innbyr til lek, de kan gjemme seg bak de store dyrene eller kanskje til og med sitte på ryggen på en hval. Gjestene skjønner hvor de fleste selfiene er tatt, noen av hvalryggene er blankpolert av berøring.

Illustrasjon: Mir.

Meet the family

Den første delen av utstillingen er spektakulær og stemningsfull. De store glassflatene mot vest binder sammen rommet og landskapet utenfor, og lyset i salen følger skiftningene i døgnet og årstidene. Lyset er med på å skape stemningen i rommet, som raskt kan endre seg fra det lyse og lette til det mystiske og forlokkende. For mange mennesker er det første møtet med en hval en sterk opplevelse. Her er det nettopp dette møtet, og en opplevelse av hva vi faktisk har til felles med hvalene, som står i sentrum.

Gjenkjenning
I denne utstillingsdelen gjenspeiles menneskenes liv i hvalens. Hvaler er pattedyr som oss, og selv om de lever et liv som er veldig ulikt vårt, er det mange ting som vi kan kjenne oss igjen i. For eksempel hvordan de uttrykker sorg og glede, samarbeid og kommunikasjon, lek og alvor. Vi vet ikke om dyr opplever dette på samme måte som vi mennesker gjør; men historiene fra hvalens verden innbyr i høyeste grad til ettertanke. Ved å involvere for eksempel skulptører og billedkunstnere i formidlingen av dette temaet, skapes en annerledes og tankevekkende følelse av samhold og tilhørighet.

Bilde over: DET FØRSTE MØTET Midt i salen kaster en knølhval seg bakover. Kroppen beveger seg i en myk bue langs hvelvingen i taket, samtidig med at den strekker hodet og en av de lange luffene ned mot gjestene. Et ungt par strekker seg for å forsøke å nå det store hodet. En far har et barn på skuldrene, og guttenes små armer klarer nesten å berøre hvalen. De kan se rurene som sitter fast på hodet, og et øye kikker rett ned på dem. Under hvalens hode kan de høre mystiske og melodiske lyder. Hvalen synger! Noen av gjestene legger seg på en stor sirkelformet pute, et par holder hender, mens andre igjen lukker øynene og drømmer seg bort. Under havoverflaten. Ut i dypet – ut i hvalens verden.

Illustrasjon: Mir.

From land to sea

Fra den store salen med knølhvalen beveger gjestene seg mot neste område. En stor fossil bukter seg langs veggen. Her blir hvalenes forhistorie fortalt på en enkel og humoristisk måte.

Under the skin
Gjestene beveger seg nå inn i en annen estetisk verden – vekk fra den store salen med dagslys og inn i en av de runde «lommene» som finnes i den fine arkitekturen i The Whale. Det er et helt rom som består av mykt buede og organiske former. En vakker opplevelse i seg selv, men også et sted som rommer flere lag og nye historier. De myke kurvene omslutter gjestene og skaper hjørner, kriker og kroker som de selv kan utforske.

Bilde over: ET BANKENDE HJERTE En hval beveger seg ned gjennom rommet. «Videomapping » på hvalens overflate får lyset til å flimre på kroppen, og det ser ut som at den svømmer rett under havoverflaten hvor sollyset brytes. Når lyset forsvinner kan gjestene plutselig se skjelettet gjennom hvalkroppens transparente overflate (scrim reveal effect). Sakte kommer et stort, rødt hjerte til syne. Lyden av den langsomme hjerterytmen kan høres i hele rommet – på samme tid både hypnotiserende og beroligende.

Illustrasjon: Mir.

Library of relations

Når gjestene kommer inn i Library of Relations, merker de umiddelbart at det har en annen atmosfære enn de tidligere utstillingsavsnit. Scenografien i rommet omslutter dem og suger dem inn i historiene som blir fortalt. Området er delt inn i forskjellige scenografier/miljøer, som hver forteller sin egen historie. Her møter de hvalfangeren, sjamanen, hvalforskeren og mange andre på en sanselig og visuell reise gjennom menneskets ulike relasjoner til hvalen.

Library of Relations er det dramaturgiske «point of no return» i The Whale. Gjestene har møtt hvalene, fått et sterkt forhold til dem og går nå inn i et univers som tar for seg de menneskelige relasjonene til hvalene – fra spennet mellom konflikt og tilbedelse, utnyttelse og sameksistens

Det digitale bibliotek
Library of Relations fungerer også som en selvstendig digital enhet hvor besøkende kan få tilgang til historier, kunnskap og informasjon om mennesker og hvaler. En del av den digitale flaten vil være brukerdrevet og vil inneholde historier og minner som brukere selv laster opp. Noen med bilder, noen med filmer, noen skriftlige og noen muntlige. En annen del av den digitale flaten vil være kuratert av The Whale. Den vil inneholde podcaster, filmer og skrevne historier som er nøye utvalgt og tilrettelagt, og som er tilgjengelige for besøkende på ulike språk og plattformer. Både på den brukerdrevne og den kuraterte delen vil det være mulighet for besøkende å kommentere, «rate» og dele historiene og opplevelsene med andre.

Bilde over: OLJE-FLAMMEN Noen gjester undersøker en stor messingbeholder. På utsiden brenner en liten flamme i en oljelampe. I beholderen kan de se flere tonn flytende og gjennomsiktig olje. Det er oljen fra én enkelt spermhval. De lærer at en gang i tiden ble det meste av lys produsert ved brenning av hvalolje. Illustrasjon: Joakim Engel.

Below the surface

Havet er det tilbakevendende temaet i utstillingsdelen Below the surface. Her kommer gjestene inn i hvalens verden, verdenshavene, kysten, havoverflaten og dyphavet. Allerede ved inngangen merker gjestene at de er på vei under overflaten; lyset og lydbildene endres; havet stiger foran dem og omslutter dem. Fra lys og plankton til fisk og blekksprut er havet én stor produksjonsmekanisme. Gjestene opplever hvordan hvalenes mat blir til i en syklisk forbindelse mellom næringsstoffer og lys, og hvordan hvalene, når de dør, bringer de samme næringsstoffene tilbake i kretsløpet igjen.

I Below the surface kan publikum oppleve tre «wunderkamre», som hver tilbyr sin unike opplevelse. De tre «wunderkamrene» danner det dramaturgiske og kroppslige klimakset for gjestene i The Whale, og understøtter den transformative opplevelsen som starter idet en entrer bygningen.

Der opplevelsene i de første utstillingsdelene har kombinert intellektuelle, interaktive og estetiske elementer, er de tre «wunderkamrene » utformet slik at gjestene mister opplevelsen av tid og sted – og blir sugd inn i en sanselig og materiell verden spekket av inntrykk. Det første wunderkammeret er tankevekkende og estetisk, det andre heseblesende og fengslende, mens det siste er meditativt og avslappende.

Foto: Franco banfi

Horizons

Etter de intense og sanselige opplevelsene under havoverflaten avrundes opplevelsen i The Whale i utstillingsområdet kalt Horizons. Med de sterke opplevelsene fra blant annet de tre wunderkamrene, er mange gjester motiverte til å reflektere over opplevelsene og reisen. Det neste området åpner for å fordøye inntrykkene og kunnskapen.

Oseanene
En stor vanninstallasjon er nok et overraskende møte med hvalens verden. Her opplever gjestene havet på en måte som de aldri før har sett det. Installasjonen baserer seg på oseanograf Athelstan Spilhaus hav-sentrerte kart, der kontinentene sees i periferien og havene har fått plass i midten. På en ny måte får en her se hvordan havene er koblet sammen – og hvor stor del av planeten de dekker. Installasjonen er både analog og digital, og inneholder forskjellige lag med formidling om havet. Landskapene rundt verdenshavene er designet i 3D med mange detaljer. I tillegg til å være en lekker installasjon, med vann som kan oppleves rent sensorisk, vil de innebygde digitale installasjonene fortelle om hvalens vandringer, klimaendringer og havstrømmer, skipsfart og topografi. Installasjonen er ikke statisk, men kan tilpasses ny kunnskap og nye formidlingslag.

Illustrasjon: Joakim Engel.

Familiestien

På tvers av de ulike emner i The Whale går en sti som er spesielt rettet mot barnefamilier. Den kan inspirere til å til å utforske, leke og for å løpe videre for å finne neste post. Det er nesten som å være på skattejakt. Og når en bare trenger en liten pause, finnes det også et sted hvor en kan sette seg ned og tegne.

Bilde over: liten historie, en titt under vann eller kanskje en overraskelse. Det er morsomt for både barn og voksne å lete etter disse kikkhullene, som varierer i størrelse, har ulik plassering (vegg, gulv, høyt og veldig lavt) og innhold.

Illustrasjon: Joakim Engel.

Kafé og butikk

Butikken
Butikken er en attraksjon i seg selv. Det er en «concept-store», hvor kombinasjonen av et gjennomtenkt design og et spesialtilpasset vareutvalg gjør butikkopplevelsen unik. Dette vil matche den høye standarden til de øvrige opplevelsene i The Whale. Den skal ikke ligne på butikker på andre attraksjoner, men derimot være et sted hvor gjestene vet at de kan få tak i unike ting av høy kvalitet.

En nettbutikk er integrert i The Whales digitale flate og sikrer at varer også kan selges til kunder som ikke er fysisk tilstede i The Whale. En attraksjons salg av produkter er nært knyttet til inspirasjonen gjestene føler ved å oppleve utstillinger og andre fasiliteter, og derfor er det viktig at et besøk i nettbutikken også blir en opplevelse. Historier, bilder og små filmer er med på å skape en spesiell atmosfære og å gjenskape den inspirasjonen som er avgjørende i den fysiske butikken.

Kaféen
For de fleste som besøker en attraksjon er kaféen like viktig som de øvrige opplevelsene – og det handler ikke utelukkende om mat. Stedet må være innbydende, møblene behagelige og støynivået kan ikke være for høyt. Kafébesøket skal være like trivelig og avslappende for barnefamilier som for ektepar som reiser alene og har gledet seg til en spennende kulinarisk opplevelse.

I kaféen i The Whale vil det bli lagt vekt på at den kulinariske opplevelsen er i tråd med bærekraftsprinsipper og at matopplevelsen harmonerer med de øvrige opplevelsene. Dette betyr for eksempel at lokale og kortreiste varer er viktige innslag i menyen, og at man er bevisst matsvinn. Her er kommunikasjonen viktig, slik at vi på denne måten kan bruke kaféen til merkevarebygging. Bruken av lokale råvarer representerer nordnorske tradisjoner, og kan gjerne benyttes på innovative måter.

Playscape

Området og landskapet rundt The Whale er en integrert del av opplevelsen. Her er det lagt til rette for et skulpturelt «playscape», som innbyr til lek og avslapning. Plassen er åpen for alle og krever ikke at kjøp av billett. Det er derfor en generøs ekstraopplevelse som kan benyttes både av lokalbefolkningen og tilreisende gjester. Området inkluderer både ankomstområdet mot øst foran hovedinngangen, partiene hvor taket skråner ned mot terrenget i ytterkanten av The Whale samt det større området mot vest, medregnet øya Ravnholmen. The Whale sitt playscape er designet av en «landart»-kunstner, som har skapt et verk i samspillet mellom natur, landskap og materialer fra naturen. Resultatet er en unik kombinasjon av en lekeplass og en kunstnerisk installasjon. Installasjonene vil fungere som landemerker for The Whale og vil, sammen med den ikoniske arkitekturen og «art & science»-konseptet i utstillingene, bidra til å forsterke merkevaren The Whale som en opplevelse hvor natur og kultur smelter sammen.

Illustrasjon: Joakim Engel

Bærekraft i The Whale

Bærekraftig utvikling er sentralt i The Whale og vil påvirke valg av materialer og systemer i konstruksjonen av bygget. The Whale ønsker å bidra til FNs bærekraftsmål.

Det viktigste formålet med The Whale er å bringe flere mennesker i kontakt med natur og gi de ny kunnskap. I 2021 starter FNs tiår for havforskning. Gjennom samarbeid med forskere, fiskere og organisasjoner innen marinbiologi og miljø, vil The Whale som formidler styrke kunnskapen om havet og skape en større interesse for livet i havet blant barn og voksne. I The Whale blir også de store spørsmålene om biologisk mangfold, ressursforvaltning og klimaendringer gjort relevante for publikum.

The Whale skal driftes på en måte som reduserer de negative innvirkningene på miljøet. The Whale vil så langt som mulig investere i miljøvennlig teknologi og jobbe med løsninger for å øke gjenbruk samt redusere unødvendig avfall.

Vi ønsker oss kortreist mat på menyen i The Whale. Og vil så langt som mulig støtte opp under lokale produsenter. Vi vil bidra til stedsutvikling ved å skape en lokalt basert attraksjon med en sunn økonomi som skaper nye arbeidsplasser og som gir økonomiske ringvirkninger for lokalt næringsliv. Vi vil stille krav til ansvarlig praksis i prosjekter som er i regi av eller i samarbeid med The Whale, og vi vil arbeide for å oppnå kjønnsbalanse og mangfold i rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår og karrieremuligheter.

ORGANISASJON

Bak The Whale står Andøy Reiseliv SA, Andøy kommune, Eidissen Consult AS, Norlandia Holding AS, A.H. Holding AS og hvalsafariaktørene Hvalsafari AS og Sea Safari Andenes AS. The Whale er ikke et investeringsobjekt med krav til høy avkastning for de private aktørene på eiersiden i The Whale AS, men heller et stedsutviklingsprosjekt og en reiselivsattraksjon som vil gi store ringvirkninger for reiseliv og næringsliv lokalt og regionalt, og ikke minst fungere som en primær-attraksjon for hele Nord-Norge. Det stilles krav til at The Whale skal driftes på en kommersiell basis.

ADMINISTRASJON

Børre Berglund
Daglig leder

Camilla Illmoni
Markedsføring & Salg

Hanne Strager
Opplevelse & Utstilling
STYRET

Benn Eidisen
Styreleder

Rune Rydningen
Nestleder

Jon Ivar Busklein

Knut Nordmo

Lisbeth Seppola

Gunnar Jan Olsen
VARA

Roger Adolfsen

Geir Maan
Observatør i styret:
Geir Are Johansen,
Museum Nord

Arbeidsgruppe: Utvikling av storyline

Hanne Strager
Frederik Wolff Teglhus
Lars Holm
Joakim Engel
Svein Spjelkavik
Camilla Ilmoni
Anne Beate Hovind
Konsulent

Resursgruppe: Utvikling av storyline

Dorthe Eide
Nord Universitet
Peter S. Guldbrandsen
Zest Experiences AS
Marie Laurberg
Louisiana Museum of Modern Art
Rune Dietz
Århus universitet
Martin Biuw
Havforskningsinstiuttet i Tromsø
Arne-Hjalmar Hansen
NAROM, Andøya Space
Geir Are Johansen
Museum Nord
Lena Nøstdahl
Nordnorsk Reiseliv
Bente B. Holm
Visit Norway/Innovasjon Norge

Resursgruppe: Arkitektkonkurranse

Peter Guldbransen
Zest Experiences AS
Kjeld Kjeldsen
Louisiana Museum of Modern Art
Tone Bodøgaard
LØWINI
Rune Dietz
Århus universitet

Resursgruppe: Hvalforskning

Jonathan Gordon
Sea Mammal Research Unit, Scottish Oceans Institute,
University of St Andrews
Phil Hammond
Sea Mammal Research Unit, Scottish Oceans Institute,
University of St Andrews
Luis Freitas
Museu da Baleia da Madeira
Monica Silva
Marine and Environmental Sciences Centre,
Institute of Marine Research
Dr Lance Barrett – Lennard
Marine mammal research program, Vancouver Aquarium
Petter Helgevold Kvadsheim
Norwegian Defence Research Establishment
Eve Jourdain
Norwegian Orca Survey
Tiu Similä
Whale Scientist
Vår misjon «Å gi en enestående og uforglemmelig opplevelse som skaper bevissthet om hval, og som inspirerer til å lære mer om, og ta vare på hvalene og havet.»

Prosjektet er støttet av