Ofte Stilte Spørsmål - FAQ

Hva skal The Whale formidle?

The Whale er en unik attraksjon som handler om hvaler og livet i havet. Det er et sted som kombinerer det beste fra vitenskapen og kunstens verden. Den overordnede ideen er å inspirere og engasjere gjester til å ta vare havet ved å skape en følelse av sammenheng mellom mennesker og hvaler. Utstillingen er tverrfaglig og omhandler:

 • Hvalers biologi, herunder hvalers anatomi og forskjell mellom barde- og tannhvaler
 • Hvalers evolusjon, herunder en presentasjon av mangfoldigheten av hvaler
 • Hvalers adferd, herunder hvalers sosiale adferd, kommunikasjon og lyder
 • Hvalers samspill med mennesker, herunder lokal hvalfangst, hvalfangst i en global kontekst, samt hvaler i kunst, litteratur, myter, forskning og samarbeider
 • med mennesker
 • Hvalers rolle i økosystemet, herunder hvalers næringsgrunnlag, resirkulasjon av næringsstoffer, klimaforandring og forurensning
 • Havet som ressurs, herunder skipstrafikk, støy, fiskeri, oljeleting, og gruvedrift

I samarbeid med skoler og opplæringsinstitusjoner vil The Whale utvikle undervisningsopplegg tilrettelagt for grunnskole og videregående skole, både fysisk og digitalt.

Formidling av forskning på havet og hvaler er sentralt for The Whale og vi er allerede i god dialog med de fremste norske og internasjonale forskere og forskningsinstitusjoner på området.

Hvor skal The Whale bygges og hvem har designet arkitekturen?
 • The Whale skal bygges på Sløyken med Andenes fyr som nærmeste nabo.
 • I arbeidet med reguleringsplanen ble det blant annet gjennomført en trafikkanalyse som viser at tilgjengelig infrastruktur vil kunne betjene ny trafikk som The Whale vil skape
 • I 2019 ble det gjennomført en internasjonal arkitektkonkurranse for å finne det beste designet og de dyktigste arkitektene for å realisere The Whale.
 • Det danske anerkjente arkitektkontoret Dorte Mandrup AS ble kåret som vinner av konkurransen.
 • I 2022 mottok Dorte Mandrup AS den internasjonale prisen Global Award for Sustainable Architecture.
Hvem eier The Whale?

Attraksjonen The Whale eies av The Whale AS som består av 7 aksjeeiere:

ANDØY KOMMUNE er den største eieren av The Whale.

Andøy Kommune
24,89%
AH Holding AS
21,80%
Norlandia Holding AS
20,62%
Eidissen Consult AS
19,44%
Hvalsafari AS
4,42%
Whale2Sea AS
4,42%
Andøy Reiseliv SA
4,42%

Hvem skal drifte The Whale?

The Whale Drift AS skal drifte The Whale. Selskapet er en IDEELL virksomhet og et NON-PROFIT aksjeselskap.

The Whale Drift AS betaler ikke utbytte til aksjonærene.

Overskuddet går inn i virksomheten og brukes til å utvikle nye eller videreutvikle allerede etablerte tilbud i tråd med The Whale sitt formål.

Hva koster The Whale?

The Whale er budsjettert med en kostnadsramme på 455 MILLIONER KRONER.
Dette inkluderer bygget på rundt 3 700 kvadratmeter, utvikling av innhold og prosjektering.

Hvordan skal The Whale finansieres?

The Whale planlegges finansiert gjennom et SPLEISELAG mellom

 • Andøy kommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Staten
 • Private bedrifter
 • Sparebankstiftelser
 • Innovasjon Norge
 • Låneopptak

37 % av finansieringen er bekreftet.

Hva vil The Whale bety for folk i Andøy?
 • ARBEIDSPLASSER: The Whale vil skape 35-40 direkte og ca. 55 indirekte nye arbeidsplasser i Andøy. Dette er den viktigste effekten av The Whale.
 • RINGVIRKNINGER: The Whale vil skape meromsetning på ca. 55 millioner kroner årlig i annet næringsliv i Andøy; overnattingsanlegg, serveringsbedrifter, transportører, butikker og aktivitetsleverandører. Dersom en beregner ringvirkninger for hele Vesterålen, vil naturligvis tallene bli langt større.
 • ROBUST REISELIV: The Whale vil være et betydelig bidrag til oppbygging av bærekraftig helårsturisme med opplevelser som er tilgjengelig hele året og i all slags vær!
 • BOLYST: The Whale skal kunne benyttes av andværinger som en kulturarena med konserter, utstillinger, foredrag og andre arrangementer og aktiviteter for store og små.
 • UNDERVISNING: The Whale skal tilby aktiviteter og undervisningsopplegg for barnehager, skoler og studenter.
 • NYTT FRILUFTSOMRÅDE: Taket på The Whale, landskapet rundt bygningen og øya Ravnholmen rett vest for tomta, blir et tilrettelagt friluftsområde som er åpent og gratis for både lokalbefolkningen og tilreisende. Området skal designes av landskapsarkitekter.
Er det realistisk at driften kommer til å gå rundt?
 • Ja. Beregningene som er gjort viser at inntekter fra ca. 50 000- 55 000 antall besøkende vil dekke husleie og andre driftskostnader. Vi mener at dette er mulig og The Whale vil ikke søke om offentlig driftsstøtte.
 • Besøkstallene er basert på besøkstall for Andøy i et normalt år.
 • Hvalsafaribedriftene i Andøy har mellom 20 - 25 000 besøkende årlig.
 • The Whale skal bidra til å øke antall norske og utenlandske gjester med ca. 21 000 - 28 000 årlig.
Hvordan unngår man at The Whale leder til masseturisme i Andøy?

The Whale vil være en attraksjon også i perioder hvor det ikke er mulig eller attraktivt å dra på hvalsafari, som for eksempel om vinteren eller i lavsesongen. Ved å spre turismen gjennom hele året skapes en bedre utnyttelse av ressursene og inntekter også utenom høysesongen.

The Whale vil bidra til at de tilreisende som kommer til Andøy BLIR LENGRE, har ET STØRRE FORBRUK og sist, men ikke minst vil The Whale være en motor i utvikling av et BÆREKRAFTIG HELÅRS reiselivstilbud i kommunen.

Hvordan jobber The Whale med bærekraft og besøksforvaltning?

Helårsturisme er nøkkelen til en bærekraftig reiselivsnæring i Andøy. I dag lider kommunen av «underturisme», dvs. for få besøkende gjennom hele året til å skape god økonomi i reiselivsbedrifter og helårs arbeidsplasser.

For The Whale er god besøksforvaltning å få tak i RIKTIG GJEST TIL RETT TID.

The Whale vil bidra til besøksforvaltning og bærekraftig reiselivsutvikling i Andøy gjennom å

 • skape balanse mellom antall besøkende og det lokalsamfunnet tåler
 • redusere sesongvariasjoner, skape god økonomi og arbeidsplasser i reiselivet gjennom hele året
 • informere våre gjester om service- og opplevelsestilbud i hele kommunen og dermed spre verdiskapingen
Hvordan kan du bidra til utviklingen av The Whale?
Andværinger har vært invitert med i The Whale fra første dag og har bidratt til arkitektur, innhold og konsept. Her er en liste over noen av de gratis workshops og arrangement som har vært gjennomført siden oppstart:
 • The Whale kick-off | mars 2016
 • Den flygende hvalen | mars 2017
 • Andenes som arena for forskning og formidling | mars 2018
 • Whale n' Wine | desember 2018
 • The Burning Whale workshop om innhold med Ralph Appelbaum Associates | februar 2019
 • The Whale: Presentasjon av arkitektforslagene |oktober 2019
 • Kåring av vinner i arkitektkonkurransen |november 2019
 • Vern eller utvikling konferanse |februar 2020
 • Kronprinsbesøk | mars 2020
 • Feiring av The Whale | oktober 2020
 • Hva skjuler seg i verdens største gårdshaug? | juni 2022
 • Teddynauten og Torhval for småtrinnet i Andøy | juni 2022
 • Oceans of Hope - ungdomskonferanse for VG-skoler i Nordland| februar 2023

Følg med her på vår nettside www.thewhale.no for nyheter om The Whale og velkommen med på neste arrangement!

Er det flere ting du lurer på så svarer vi gjerne. Send oss en melding til post@thewhale.no.

Prosjektet er støttet av