2021
Juni
16
Juni 2021

Hva skjuler seg i verdens største gårdshaug?

Hvilke hemmeligheter kan 12 arkeologer avdekke etter åtte uker med graving?

Andenes er en nasjonal hotspot for arkeologer denne sommeren. 

Nå har The Whale gleden av å invitere Deg til et helt spesielt møte med de som står for den største utgravingen i Andøy.

Møtet finner sted i HISNAKUL/Fyrvika konferansesenter på Andenes onsdag 16. juni kl. 18-19:00

En ny milepæl er nådd. Endelig begynner det å skje ting i Sløyken, tomta til The Whale. Arkeologene fra Norges Arktiske Universitet har ankommet og er i gang med utgravningene. Gårdshaugen på Andenes er kjent fra før av, men det er første gang det utføres en utgraving av denne størrelse i det som Kulturminner Nordland betegner som «Verdens største gårdshaug». Utgravingsprosjektet har en maksimal kostnadsramme på 9,3 millioner kroner. 12 arkeologer skal det neste to månedene grave seg ned i grunnen i håp om å finne spor som kan fortelle oss mer om historien til Andenes fiskevær. De eldste funnene kan dateres til tidlig middelalder eller kanskje helt tilbake til jernalderen.

Bli med og finn ut hvilke hemmeligheter arkeologene forventer seg å avdekke i løpet av sommeren. Svein Spjelkavik leder møtet.

Arrangementet er GRATIS. Grunnet smittevern er det kun 70 plasser. Første mann til mølla prinsippet gjelder. For å sikre din plass, send e-post til camilla@thewhale.no eller SMS til 469 32 899.

Velkommen!

De arkeologiske utgravingene er i gang på Sløyken, tomta til The Whale. Foto: Svein-Terje K. Eliassen
16
Juni 2021

Nordland fylkesting bevilger 55 millioner kroner til The Whale

Onsdag 16. juni vedtok Nordland fylkesting enstemmig å bevilge 55 millioner kroner til The Whale AS på Andenes. Både styreleder i The Whale AS, Benn Eidissen og nestleder i styret for selskapet, Rune Rydningen satt ringside og fulgte behandlingen i fylkestingssalen. 

– Dette er helt fantastisk. Realisering av The Whale vil få særdeles stor betydning ikke bare for regionen og landsdelen, men hele landet. Jeg må også få si at jeg er stolt over at vi har tre store, private eiere som gjør det løftet som danner grunnlaget for de offentlige bidragene. Og det kan jeg si som er ansatt. Jeg er ikke en av eierne, sier Rune Rydningen. Han understreker viktigheten av at regjering og Storting kjenner sin besøkelsestid og bevilger sin andel snart. 

En milepel
– Dette er en milepæl for The Whale. Som Rune sier startet det med at eierne gikk inn med til sammen 78 millioner kroner. Lille Andøy kommune fulgte opp med 15 millioner kroner i støtte, og idag bevilget Nordland fylkeskommune 55 millioner kroner - under forutsetning av statlig bevilgning som omsøkt, sier Benn Eidissen.

Bordet dekket
Bordet er nå dekket for staten.  Stortingets behandling av regjeringens positive museumsmelding gjør at jeg er optimist m.h.t. raskt å få også det statlige bidraget avklart. Både Skrei og The Whale er nemlig løftet frem av Stortinget som prosjekter som skal støttes. Vi har en god dialog både med regjering og Storting, og forventer at de omsøkte 150 millioner kronene kommer på plass snarest mulig slik at byggingen kan starte i høst, sier Eidissen.

Roser Nordland
– Vi har hatt et enestående godt samarbeid med Nordland fylkeskommune. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) har gjort en formidabel jobb i hele prosessen. Men jeg vil også framheve dialogen med fylkeskommunens administrasjon - i flere etater. Og på det politiske nivå vil jeg spesielt trekke frem fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland (KrF) og fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi (SV).  

– Min erfaring fra etableringen av Vikingmuseet på Borg for 25 - 30 år siden gjør at jeg vet hvor viktig det er at det lokale og det regionale nivået er på plass før du kan lande det nasjonale. Jeg har god tro på at også siste brikke, nemlig Statens bidrag, faller på plass raskt, sier Benn Eidissen.

Fylkesvaraordfører Simon Johnsen, nestleder i The Whale Rune Rydninger, styreleder i The Whale Benn Eidissen og fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Foto: Charles Ellingsen
07
Juni 2021

De arkeologiske utgravningene er i gang

En ny milepæl er nådd! Endelig begynner det å skje på Sløyken, tomta til The Whale. Arkeologene fra Norges Arktiske Universitet har ankommet og er i gang med utgravningene. Gårdshaugen på Andenes er kjent fra før av, men det er første gang det utføres en utgraving av denne størrelse i det som Kulturminner Nordland betegner som «Verdens største gårdshaug». Utgravingsprosjektet har en maksimal kostnadsramme på 9,3 millioner kroner.  12 arkeologer skal det neste to månedene grave seg ned i grunnen i håp om å finne spor som kan fortelle mer om historien til Andenes fiskevær. De eldste funnene kan dateres til tidlig middelalder eller kanskje helt tilbake til jernalderen. Vi skal følge med på arkeologenes arbeid og venter med spenning på hvilken ny kunnskap undersøkningen kan avsløre om historien til Andenes fiskevær.

Arkeologer er i gang med utgravinger på Sløyken. Foto: Svein-Terje K. Eliassen
Mai
05
Mai 2021

Nordland fylkeskommune gir 55 millioner til The Whale

I dag, onsdag ble det klart at fylkesråd Tomas Norvoll vil gi 55 millioner kroner til The Whale i Andøy. 

– Dette er en veldig viktig dag for oss. Allerede før denne svært gledelige meldingen fra Tomas Norvoll og Nordland fylkeskommune, hadde vi 78 millioner kroner på plass fra private eiere og 15 millioner bevilgede kroner fra Andøy kommune. Jeg håper at også den siste – og helt avgjørende brikken – de omsøkte 150 millioner fra staten over tre år kan komme på plass så raskt som mulig, slik at vi kan starte byggingen i høst, sier Benn Eidissen, styreleder i The Whale.

– The Whale er et spektakulært prosjekt som har i seg både kystkultur, opplevelsesturisme, historiske kulturminner og ikke minst ideer knyttet til kulturnæringer som blant annet matkultur. Det håper vi å få hele fylkestinget med på å støtte, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Forventer penger fra regjeringen

Norvoll har store forventninger til at også regjeringen legger penger på bordet når revidert nasjonalbudsjett legges fram i slutten av uken.

– The Whale er nevnt i kulturmeldingen som ble lagt fram av regjeringen. Nå forventer vi at det ikke bare blir med fine ord, men at de faktisk legger penger inn i det spektakulære prosjektet, sier Norvoll.

Kulturnæringsprosjekt

Nordland fylkeskommune har tidligere gitt 300.000,- til gjennomføring av forprosjektet The Whale Andenes. Nå konkretiseres planene, og det er et samlet fylkesråd som ønsker å støtte prosjektet slik at det blir realisert.

Dette sier fylkesrådet om The Whale

Spektakulært, storslagent, unikt og innovativt er ord som benyttes når fylkesrådet i Nordland skal beskrive The Whale.

«The Whale er et spektakulært prosjekt som har i seg både kystkultur, opplevelsesturisme, historiske kulturminner og ideer knyttet til kulturnæringer.»
Tomas Norvoll, Fylkesrådsleder

Like storslagent som Hamsunsenteret

– Det skapes ofte mye engasjement rundt realiseringen av større prosjekter innen kulturnæringene. Hamsunsenteret er et slikt eksempel. The Whale er like storslagent som Hamsunsenteret, men har kanskje et enda bredere nedslagsfelt, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

Unikt prosjekt

– The Whale er et nyskapende næringsprosjekt, som har de aller beste forutsetninger for å bli storslagent, nettopp på Andenes. Andøy kommune har behov for å realisere nye næringer – og nye aktiviteter. The Whale er et godt prosjekt som vil skape aktivitet i Andøy, spesielt i forhold til reiselivsnæringen, og det er fundamentert på en aktivitet som har vært et kjennemerke for Andenes i mange år, sier Fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland.

Innovativt

– The Whale er et godt eksempel på satsinger som har sitt fortrinn nettopp i en distriktskommune. Fylkesrådet skal skape aktivitet i hele Nordland. The Whale er et innovativt prosjekt som bygger på mange kvaliteter og skal stå på ulike bein som skaper ringvirkninger i lokalsamfunnet. Vi trenger prosjekter som er med og løfter Vesterålen opp etter koronakrisen. Dette er et godt prosjekt for framtidig reiselivssatsing i Vesterålen. sier, Nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik

03
Mai 2021

The Whale møtte Statsministeren

Mandag ettermiddag fikk The Whale presentere prosjektet for Statsminister Erna Solberg.

– Jeg opplevde det som et godt møte. Statsministeren fikk presentert prosjektet allerede da hun besøkte Andøy i april 2019, nå fikk vi oppdatert henne på alt som har skjedd siden da. Vi har ambisjoner om åpning allerede sommeren 2023, og er glad for at statsministeren prioriterte dette møtet, sier Benn Eidissen, styreleder i The Whale.

I tillegg til styreleder deltok ordfører i Andøy, Knut Nordmo, daglig leder i The Whale Børre Berglund og marinbiologen som hadde ideen til nysatsingen, Camilla Ilmoni. Lederen i Nordland Høyre, Ole Hjartøy og Nordland Høyres førstekandidat til stortingsvalget i 2021, Bård-Ludvig Thorheim deltok også i det digitale møtet.

Ikke bare lokalt

Ordføreren var den første fra Andøy-delegasjonen som hadde ordet. Nordmo la vekt på at The Whale er viktig for Lofoten og Vesterålen, landsdelen og for reiselivsnæringen i Norge. Samt at attrakasjonens tydelige fokus på livet i havet gir The Whale et internasjonalt format.

Eiere med Andøy-røtter

Benn Eidissen presenterte de største private eiere i The Whale. AH Holding AS, Norlandia Holding Eidissen Consult AS for statsministeren.

– The Whale er også et stedsutviklingsprosjekt og en attraksjon som vil gi 55 mnok i lokale ringvirkninger. Alle vi som er eiere er fra eller har røtter i Andøy og regionen. Vi ønsker å bidra med penger, kompetanse og arbeid for at The Whale skal bli en virkelighet, sa Eidissen i møtet.

Utfordre og inspirere

– Det viktigste formålet med The Whale er å bringe flere mennesker i kontakt med havet, hvalene og ny kunnskap. Vi er inne i FNs havets tiår, og The Whale skal bidra til at vi når bærekraftsmålene. Hvaler er vanvittig spennende helt på egne premisser, men de er også mektige ambassadører for havmiljøet. Vi tror at gjennom sterke opplevelse i møte med hval, kan The Whale utfordre folk på egne holdninger til bærekraft og inspirerer besøkende til å lære mer om, og ta vare på livet i havet, sa Camilla Ilmoni i møtet.

Interessert Statsminister

– Erna Solberg hadde mange spørsmål til oss. Hun er opptatt av livet i havet, og fulgte nøye med på filmen vi hadde laget til henne. Jonathan Gordon, en av verdens ledene eksperter på spermhvallyd ved universitetet i St. Andreas medvirket. Øvrige bidragsytere i filmen var Trine Horn, sjef hos Restaurant Arresten som representerer næringslivet i Andøy, Masaka Takayanago, Norges-ansvarlig i Europas største innkommende turoperatør, Tumlare, Bente B. Holm, reiselivssjefen i Innovasjon Norge og den aller første The Whale-ambassadør Elliot Meier (8 år) fra Sigerfjord. Musikken i filmen var utdrag av komposisjonen av Jan Gunnar Hoff der han spiller sammen med hvallyder. God strek står, sammen med Camilla Ilmoni bak filmen.

Nordland fylke neste

– De 78 millioner kroner fra private er på plass. Det samme er 15 millioner kroner fra Andøy kommune. Neste trinn er det regionale nivået; Nordland fylkeskommune. Vi har søkt fylket om 55 millioner Endelig vedtak vil skje på fylkestinget 14. – 16. juni – basert på innstilling fra fylkesrådet som vil foreligge senest 25. mai, sier Benn Eidissen.

The Whale møter Statsministeren Erna Solberg. I tillegg til styreleder Benn Eidissen, deltok ordfører i Andøy, Knut Nordmo, daglig leder i The Whale Børre Berglund og marinbiologen som hadde ideen til nysatsingen, Camilla Ilmoni. Lederen i Nordland Høyre, Ole Hjartøy og Nordland Høyres førstekandidat til stortingsvalget i 2021, Bård-Ludvig Thorheim deltok også i det digitale møtet. Foto: C.Ilmoni
April
22
April 2021

Utgravingene starter i juni

The Whale betaler 9,3 millioner

Styret i The Whale har nå gitt UiT Norges arktiske universitet en garanti på drøyt 9,3 millioner kroner. – Det betyr at arkeologene kan komme i gang med gravingen i begynnelsen av juni som planlagt, sier styreleder i The Whale, Benn Eidissen.

The Whale har nå bekreftet overfor Universitetet i Tromsø at de arkeologiske utgravingene i Sløyken kan gå i gang som planlagt. Feltarbeidet er beregnet å ta rundt åtte uker. – Dette er en svært viktig milepæl for The Whale. Vi har en ambisiøs framdriftsplan. Det er godt å kjenne at nå er vi i gang, sier Benn Eidissen.

Stor utgraving

– Utgravningen på The Whale er et relativt stort og komplisert prosjekt, som forutsetter en lang rekke tidkrevende forberedelser. Vi har allerede forberedt dette prosjektet så langt det lar seg gjøre, sier Geir Rudolfsen, Instituttleder ved Norges arktiske universitetsmuseum.

Vil invitere verden inn

Vi har i lang tid opplevd stor interesse fra hele verden for The Whale. Nå ønsker vi å dele med alle det som nå skal skje i tomta. Jeg fryder meg over at det nå begynner å skje ting i Sløyken, sier Camilla Ilmoni.

Ilmoni forteller at hun er i dialog med Museum Nord om få bruke webkamera i fyret eller få installert et nytt kamera for å kunne streame fra utgravingene i Sløyken.

Benn Eidissen gleder seg over at The Whale holder framdriften. Her fra direktesending hos NRK. Foto: Svein Spjelkavik
15
April 2021

Verden er klar for The Whale

Gjennomførte 38 møter på å to dager 

– Etter 38 møter med turoperatører fra 14 land er tilbakemeldingene fra markedet overveldende. De jeg møtte omtaler allerede The Whale som en «must-see-opplevelse», de er meget begeistret for arkitekturen og kan ikke vente med å komme i gang med å selge the Whale internasjonalt, sier Camilla Ilmoni, leder for markedsføring og salg i The Whale.

The Whale deltok for første gang i Norwegian Travel Workshop som gikk av stabelen den 14. og 15. april.

Drøyt to år til åpning

– Vi er drøyt to år unna åpningen og vi har allerede jobbet med markedsfølring overfor internasjonalt reiselivsaktører i et et par år. Men nå begynne innsalget for alvor, sier Ilmoni,.

Norwegian Travel Workshop er den viktigste arenaen der reiselivet kan møte turoperatører fra hele verden. Det er Innovasjon Norge som står bak workshopen som arrangeres årlig. På grunn av pandemien ble workshopen arrangert digitalt for andre året på rad.  Møtene er basert på forhåndsbookede avtaler og The Whale hadde 38 avtaler med turoperatører fra flere land i Europa og resten av verden.

«Must see» – opplevelse

– Det er ingen tvil om at det er stor interesse i markedet. Noen turoperatør var til og med skuffet over at åpningen måtte bli utsatt med et år. Signalene er tydelige, turoperatørene er klar til å selge The Whale når vi gir grønt lys, sier Ilmoni

– Alle jeg har snakket med har sett bildene av arkitekturen og har store forventinger. Noen har satt seg veldig godt inn i konseptet og kommer med både innspill og detaljerte spørsmål.  Turoperatørene beskriver The Whale som en «must see»-opplevelse som de ønsker å inkludere i sine reiserute. Det er utrolig gøy med slike tilbakemeldinger og veldig motiverende for alle oss som til daglig jobber med å realisere The Whale, sier Ilmoni.

Sterkt tilbake til åpning

– Turoperatørene spår en gradvis åpning av markedet i 2022, og at de i 2023, åpningsåret for The Whale, er sterkt tilbake. Vi skal være klar til å ta imot dem, sier Ilmoni.

Overveldende tilbakemeldinger fra internasjonale turoperatører. De 38 turoperatørene beskriver The Whale som en «must see»-opplevelse som de ønsker å inkludere i sine reiserute. Det er utrolig gøy med slike tilbakemeldinger og veldig motiverende for alle oss som til daglig jobber med å realisere The Whale, sier Camilla Ilmoni. Foto: Svein Spjelkavik.
Mars
26
Mars 2021

Regjeringen vil gi penger til The Whale

En stor dag for The Whale!

The Whale jubler over å bli løftet frem av kulturminister Abid Q. Raja under dagens presentasjon av Stortingsmeldinga "Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid" hos Teknisk museum i Oslo.

Dette er en stor dag for oss, men vi fryder oss også over at våre venner hos Skrei i Lofoten blir lovet støtte.

Her er sitat fra meldinga:

Dei komande åra vil Kulturdepartementet difor prioritera investeringssøknader som kan lyfta kystkulturen si historie. I fyrste omgang gjeld dette seks prosjekt Kulturdepartementet har motteke søknadar om, og som alle har vore handsama av og fått positiv vurdering frå Norsk kulturråd.

The Whale på Andenes i Vesterålen er eit anna prosjekt som handlar om nyttinga av naturressursar i havet, i dette tilfellet om kvalen. Også her har Museum Nord ei rolle, sjølv om prosjektet i hovudsak er tufta på eit privat initiativ. Andenes er kjent som den fremste lokasjonen i  Noreg for kvalsafariar, og eit stort tal turistar frå inn- og utland deltek på kvaltokt med skip på havet like utanfor Andenes.

Se kulturministeren presentere Stortingsmelding om Museene her.

Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet
Februar
17
Februar 2021

Kommunestyret i Andøy sa ja til The Whale

Kommunestyret i Andøy sa onsdag ettermiddag ja til å bevilge 15 millioner kroner i tilskudd til The Whale. Pengene hentes fra Andøy Energi Holding AS.

Styreleder i The Whale, Benn Eidissen, har vært klar på at støtten fra kommunen er være eller ikke være for The Whale.

Eidissen sier at onsdagens vedtak er viktig og gledelig.
– Det er et sterkt signal til både stat og fylkeskommune at Andøy, som ikke er en spesielt økonomisk sterk kommune, støtter prosjektet, sier Eidissen.

Les hele saken på vol.no

The Whale. Dorte Mandrup AS. Illustrasjon Mir, Bergen.
16
Februar 2021

Vil ha med små og store andværinger

The Whale planlegger uteområdet i Sløyken

The Whale på Andøya begynner nå planleggingen av uteområdet rundt det kommende bygget, og Camilla Ilmoni hos The Whale AS vil ha andværingene med.

– Korona til tross, nå setter vi i gang med planlegging av uteområdet. Her ønsker vi andværingenes ideer og medvirkning, sier Ilmoni.

Området og landskapet rundt The Whale skal være en integrert del av opplevelsen, et friluftsområde, som er åpent for alle og som ikke krever kjøp av billett. 

– Området inkluderer både ankomstområdet mot øst, foran hovedinngangen, der hvor taket skråner ned mot terrenget i ytterkanten av The Whale samt det større området mot vest, medregnet øya Ravnholmen, sier Ilmoni.

En del av opplevelsen
– Uteområdet blir en viktig del av helhetsopplevelsen hos The Whale. Beliggenheten er unik. Et sted der vi kommer nærmere storhavet, med utsikt mot landskapet, fjellene, havet, solen og stjernene, sier Ilmoni.

Tilgang til Ravnholmen 
– Tilgangen til Ravnholmen åpner opp for et helt nytt sted for oss å være og å kjenne på naturens krefter. Vi vil at utviklingen av dette området springer ut av krefter og ideer med røtter i andværingene og de ønsker de har for dette helt spesielle stedet, sier Ilmoni.

Vi tenker oss uteområdet som en «reason to return», et område som aktivt brukes av lokalbefolkning og gjester sammen, sier Camilla Ilmoni.

Store og små
Hun vil nå invitere store og små inn i prosessen for å påvirke utformingen av området. The Whale planlegger workshops, møter og involvering på forskjellige måter og mot forskjellige målgrupper blant lokalbefolkningen. 

– En egen arbeidsgruppe i The Whale skal lede dette arbeidet som går i gang i løpet av kort tid. Vi vil også involvere landskapsarkitekter og kunstnere i denne prosessen, sier Ilmoni.
Vi gleder oss.

– Vi har opplevd et stort engasjement på de arrangementene der andværingene er blitt invitert inn i arbeidet med The Whale. Vi kan ikke vente med å ta fatt på neste kapittel, sier Ilmoni.
 

2020
Desember
24
Desember 2020

2020 HAR VÆRT ET FANTASTISK ÅR FOR THE WHALE

The Whale takker for all drahjelp vi får lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, av næringsliv, politikere, virkemiddelapparat og folk flest. Reisen hit hadde ikke vært mulig uten dere.

Sammen skaper vi The Whale. Vi er spesielt rørt av det lokale engasjement og entusiasmen som andværinger – store og små – viser.

2021 markerer inngangen til det som FN omtaler som Havets tiår. Det viktigste formålet med The Whale er å bringe folk i kontakt med hvalene og havet.

Gjennom historiefortelling og sterke opplevelser, tar vi folk med på reisen frem til åpningen i 2023.

Og du, når vi forteller hverandre om hvalene i havet, om det mystiske, om det merkelige og det mektige, ja, da er The Whale her allerede.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

The Whale. Engel Exhibit DK. Illustrasjon: MIR, Bergen
Oktober
23
Oktober 2020

Vi feirer The Whale

100 andværinger inviteres til feiring av The Whale

Før helga fikk The Whale grønt lys fra Nordland fylkeskommune til å bygge i Sløyken likevel. Med alle eierne og styret samlet på Andenes fredag 23. oktober inviteres 100 andværinger til HISNAKUL. Her skal avgjørelsen i Nordland fylkeskommune før helga, feires.

Det blir presentert smakebiter av innholdet i The Whale som ikke har vært vist før, og de hundre som melder seg på først får også oppleve et kulturprogram av ypperste merke med ola Bremnes, jazztrompetist Tore Johansen fra Bodø som har laget et verk som for anledningen får billedfølge av Ola Albert Bjerrang sine episke bilder.

Mandag 19. oktober gikk invitasjonen ut.

– Jeg tror mange vil være med på dette. Vi har fått utrolig mange begeistrede tilbakemeldinger etter at det før helga ble klart at kulturminner i Nordland gir grønt lys til bygging av The Whale i Sløyken. Folk jeg ikke kjenner roper til meg på gata og gir tommelen opp, og e-postkassen er full av gratulasjoner, sier Ilmoni i The Whale.

– Vi ser fram til å ha både Roger og Kristian Adolfsen til stede i milepæl-arrangementet fredag kveld. Sammen med ny daglig leder i Eidissen Consult, Jørn Eidissen er det første gang brødrene Adolfsen blir med på en av folkefest-tilstelningene i The Whale. Vi gleder oss til å vise både Jørn, Roger, Kristian og de øvrige eierne i The Whale for en entusiasme det er rundt etableringen det er blant andværingene, sier Camilla Ilmoni.

The Whale. Engel Exhibit DK. Illustrasjon Mir, Bergen.
15
Oktober 2020

Vernemyndighetene gir grønt lys for The Whale

I dag kom avgjørelsen fra Kulturminner i Nordland. Investorene hadde knapt fått presentert planene for storsatsingen The Whale for et år siden da vernemyndighetene sa stopp. Norges største gårdshaug var enda større enn tidligere antatt. Usikkerheten spredte seg på Andenes. Skulle drømmen om The Whale ende før den var begynt? Tidlig torsdag morgen kom gladmeldingen til styreleder Benn Eidissen og øvrige eiere bak storsatsingen.

– Vi er svært fornøyde med avgjørelsen i kulturminneavdelingen hos Nordland fylkeskommune. Vedtaket representerer en viktig milepæl for The Whale, og det er en lettelse at siste hinder nå er borte når det gjelder tomtevalg, sier Benn Eidissen, styreleder i The Whale.

Norges fineste sjøtomt

– Arkitekt Dorte Mandrup sine tegninger av bygget til The Whale har vakt oppsikt verden over, men vi opplever faktisk at selve tomta er like viktig som arkitekturen. Dette er rett og slett en av Norges vakreste sjøtomter, bare et steinkast fra ærverdige Andens fyr, og med utsikt mot hvalfeltet og storhavet i vest, sier Eidissen.

– Vi har hatt en god dialog med Nordland fylkeskommunene hele veien. Andøy kommune og ordfører Knut Nordmo inviterte til konferanse i februar i år der både fylkesråd Thomas Norvoll, The Whale og kulturminneavdelingen var blant deltagerne. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid, og er spent på det som skjuler seg i bakken på Andenes. Vi er absolutt åpne for å gi plass til historie disse funnene vil fortelle også i The Whale. Jeg tror rett og slett disse funnene vi gi framtidige gjester hos oss en enda rikere opplevelse, sier Benn Eidissen.

Ned av pallen

Benn Eidissen jobbet på starten av 90-tallet med etableringen av Lofotr, vikingmuseet på Borg. 

– Dersom funnene på Andenes viser seg å overgå Borg og Bjarkøy tar jeg det med godt humør at Borg må ned fra toppen av pallen når det gjelder funn i fra vikingtid i nord, smiler Eidissen,

Som tiltakshaver blir «The Whale» selv ansvarlig for å ta regninga for prosessen med å grave ut de funnene. Disse var tidligere beregnet til omtrent 23 millioner kroner. Det er viktig å understreke at det er Riksantikvaren som, på et senere tidspunkt, vil fastsette omfang og endelig budsjett for de arkeologiske undersøkelsene, men fylkesråden Kirsti Saxi forventer at kostnaden nå er redusert med minst 10 millioner kroner, heter det i pressemelding fra Nordland Fylkeskommune tidlig torsdag morgen.  

The Whale. Dorte Mandrup AS. Illustrasjon: Mir, Bergen.
September
11
September 2020

Bli med inn i The Whale

I november i fjor gikk bildene av Dorte Mandrups grensesprengende og poetiske arkitektur sin seiersgang i medier over hele verden. Nå letter The Whale for første gang på sløret og viser deg de aller første skissene på hvordan det blir på innsiden.

Det nye fyrtårnet i nord-norsk reiseliv skal bygges på Andenes. The Whale blir en opplevelse som skal presentere hvalene og livet i havet på en måte verden ikke har sett maken til. Sentralt står fortellinger om møte mellom menneske og hval, skildret gjennom kunst og vitenskap.

Andenes er et av de beste steder i verden for å oppleve hval. Det er det stedet i Europa hvor dyphavet er nærmest land. Kun 10 km fra kysten stuper kontinentalsokkelen bratt ned i dypet, og det kalde og næringsrike vannet veller opp og bidrar til å skape perfekte forutsetninger for et usedvanlig rikt og unikt dyreliv. 

– The Whale vil garantert skape stor oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt, og dermed bidra til å sette Andøya enda mer på kartet som en destinasjon som er verdt å besøke. Det vil dermed bidra til enda mer turisme til Andøya og Vesterålen, og på den måten skape flere arbeidsplasser og bidra til økonomisk vekst i Andøy kommune. Dessuten gjøre andværingene enda mer stolte enn vi allerede er av hjemplassen vår, sier Kristian Adolfsen en av eierne i dette historiske prosjektet.

Viten og kunst
– The Whale skal ikke bli et tradisjonelt naturhistorisk museum, et konvensjonelt kunstmuseum eller et tradisjonelt opplevelsessenter. Det skal heller ikke være en forskningsinstitusjon eller et kunnskapssenter, men det skal kombinere det beste fra denne type arenaer og skape noe helt nytt. Opplevelsen skal ikke kun handle om det vi vet, men også om hvordan vi har funnet ut av det og om alt det vi fortsatt ikke vet. Mysteriene og det uoppdagede er minst like spennende. The Whale skal spille en rolle i det faglige miljøet og være et knutepunkt for samarbeid mellom forskere, lokalbefolkning, næringsliv, universiteter og studenter, sier daglig leder i The Whale AS, Børre Berglund.

– Både innenfor vitenskapen og kunsten arbeider vi med å forstå og fortolke verden og å dele resultatene med andre. Metodene, opplevelsen og innsikten de to ulike verdener gir er forskjellige. Vitenskapen utforsker det ukjente og arbeider med å gi det mening. Vi forstår med hjernen, med vårt intellekt. Kunsten treffer oss i hjertet, sier København-baserte Hanne Strager, prosjektleder for utvikling av opplevelsen.

– Utstillingen i The Whale integrerer vitenskapelige og kunstneriske metoder og fortolkninger. Slik får gjestene inntrykk og opplevelser som formidler viten, observasjoner og opplevelser med hvaler på ulike måter. Og som evner å berøre oss på ulike vis. Vi vil arbeide med bruk av kunst i utstillingen på flere måter, sier Strager.

Møter mellom mennesker og hval
Det finnes hval i alle verdenshav og The Whale skal fortelle sterke historier om møter mellom mennesker og hval fra hele verden. Hvaler har hatt en viktig rolle i menneskets liv helt siden tidenes morgen. De spiller en rolle i en del av våre skapelsesmyter. Det er hvaler i bibelen, og hvalene er essensielle i legender og historier, og de har vært og er en katalysator for fantasi. De har også vært et viktig jaktbytte, de siste hundre årene i en slik grad at utryddelse har truet flere arter. Men flere steder i verden er det også eksempler på kulturer hvor mennesker har lært seg å samarbeide med hvaler.

- «Library of Relations», er hjertet I The Whale og det dramaturgiske «point of no return» i opplevelsen. Et rom der den besøkende entrer et univers som tar for seg de menneskelige relasjonene til hvalene – fra spennet mellom konflikt og tilbedelse, utnyttelse og sameksistens. «Library of Relations» er et arkiv bestående av sterke historier – gjennom alle tider og på tvers av verdens ulike kulturer, sier Hanne Strager.

Historisk reiselivssatsing
The Whale er beregnet å skape mellom 20-30 arbeidsplasser innen reiselivet i Andøy og bidra til utvikling av et helårig opplevelsestilbud. Dette vil øke lønnsomheten for reiselivsbedrifter og handelsnæringen i regionen.

– Vi ønsker å være med å skape mer aktivitet på heimplassen vår både for å være med på å gi noe tilbake til lokalsamfunnet hvor vi hadde en fantastisk oppvekst. Vi ønsker også å være med på å skape aktivitet som bygger oppunder både våre og andres bedrifter der oppe, sier Roger Adolfsen. Roger og Kristian Adolfsen er blant eierne av The Whale, de to brødrene fra Andenes har oppnådd mer i forretningsverden enn noen andre fra Andøy.

Første møtet: Den første delen av utstillingen er spektakulær og stemningsfull. For mange mennesker er det første møtet med en hval en sterk opplevelse. Her er det nettopp dette møtet, og en opplevelse av hva vi faktisk har til felles med hvalene, som står i sentrum. Illustrasjon: MIR, Bergen.
Icon av presseklipp
Icon av Galleri
July
06
July 2020

Møt folkene som gir The Whale innhold

The Whale har ikke sommerferie. Hanne Strager leder teamet som jobber med utstilling. Svein Spjelkavik har laget denne presentasjonen av den danske delen av teamet som jobber med innholdet i The Whale.

Mai
11
Mai 2020

Millionstøtte til The Whale

Innovasjon Norge med millionstøtte til The Whale på Andenes

The Whale på Andenes har allerede fått oppmerksomhet verden over. Ikke minst takket være danske Dorthe Mandrups spektakulære og lavmelte arkitektur. Nå har den nye norske hvalattraksjonen fått 3,15 millioner i tilskudd fra Innovasjon Norge.

Fremdriften av utviklingsprosjektet i 2020 er sikret og prosjektet forsetter som planlagt, prosjektet har ikke blitt bremset av koronaepidemien. I år står The Whale overfor flere viktige oppgaver. Finansiering skal på plass, reguleringsplan og utstillinsinnhold.

Takknemlig
– Vi er takknemlige over måten Innovasjon Norge har vært fremoverlente her. Dette er den raskeste behandling av en søknad hos Innovasjon Norge jeg har opplevd. De har rett og slett trua på prosjektet. Jeg er fortsatt optimistisk på byggestart høsten 2021 og åpning i 2023, sier Børre Berglund, daglig leder i The Whale.

Forventninger
Den oppsiktsvekkende arkitekturen inspirerer også teamet som jobber med å utforme utstillinger og øvrig innhold. Det som skal vente gjesten på innsiden av bygget må oppfylle forventingene som Mandrups arkitektur har skapt. Hanne Strager leder den dansk-norske gruppa som jobber med byggets innhold. Hun er godt i gang, og leder en digital todagerssamling mandag 25. og tirsdag 26. mai.

Mars
31
Mars 2020

Strandet spermhval på Andenes

Natt til lørdag 28. mars ble en død spermhval skyllet opp på stranden i «Bakmerket» på Andenes.
Det var en voksen hann som ble målt til 15.2 m. The Whale filmet obduseringen. Vi advarer mot sterke scener i filmen.

Tirsdag 31. mars ble spermhvalen obdusert. Obduksjonen ble utført og finansiert av Norwegian Orca Survey og Sea Safari Andenes.

07
Mars 2020

H.K.H Kronprins Haakon fikk se tomta til The Whale

Slik så det ut da Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen fikk se hvor The Whale skal bygges. Styreleder Benn Eidissen og Jitse Jonathan Buitink fra Andøymuseet, Museum Nord fulgte Kronprinsen opp i fyret. Dronefilm fra Andøya Space Center, Richard Karoliussen.

05
Mars 2020

Elliot Meier (8) med klar melding til Kronprinsen

Elliot Meier (8) fra Sigerfjord i Sortland har vært The Whale-ambassadør siden han var 6. Torsdag møtte den unge hvalentusiasten Hans Kongelige Høyhet Kronprins Håkon i HISNAKUL på Andenes.

Her er meldinga fra Eliot til Kronprinsen:
«I havet henger alt sammen. Når hvaler kommer fra dypet , slipper de ut masse bæsj. I bæsjen er det stoffer som smådyr spiser, fisker spiser smådyrene og vi spiser fiskene. De sa at hvis vi tok vekk hvalene, ble det mer fisk til menneskene. Men det ble mindre fisk, for uten hvalbæsj, ble det mindre liv i havet.
Vi trenger å vite mer om hvaler og havet, fordi vi vet så lite. De er kloke og har vært lengre på jorda enn oss. 
Jeg håper at den kongelige høyhet kronprinsregenten kan fortelle alle hvor viktig det er å vite mer om havet før vi gjør dumme ting som ødelegger for alle. 
En gang er konprinsregenten helt konge, og da er kronprinsregenten også konge for dyrene i havet.
Hvem visste vel at bæsj var så viktig? Sant?»

Eliots innlegg ble møtt av massiv applaus fra de rundt 100 som var til stede da Kronprinsen og hans følge fikk presentert The Whale torsdag.

Likte håret mitt
– Kronprinsen var en veldig hyggelig kar, ja nesten heilt konge. Det var så koselig at han tok seg tida til å like håret mitt. Jeg håper at han hørte godt på talen, og at han forteller alle om The Whale, sa Eliot Meier etter møtet.
Og han la til: Camilla, Lisbeth, Svein og han BigBenn er snille som lager the whale for alle ungene i verden.

Kronprinsen besøkte Andøy i forbindelse med åpningen av Spaceship Aurora, men hadde også satt av raust med tid til å få vite mer om The Whale. Foruten Elliot Meier medvirket jazz-nestor Jan Gunnar Hoff, Camilla Ilmoni og Børre Berglund fra administrasjonen til The Whale og Benn Eidissen selskapets styreleder. Kristine Moltu fra Kystverkmuseene og Museum Nord-guide Jitse Jonathan Buitink viste Kronprinsen fyret på Andenes og fra toppen av fyret siste Benn Eidissen kronprinsen tomta til The Whale.
– Dere har verdens fineste naturt, sa Kronprinsen.
 

Kronprinsen sammen med Elliot Meier etter møtet på Andenes. Foto: Svein Spjelkavik.
Icon av Galleri
02
Mars 2020

The Whale møter H.K.H Kronprins Haakon 5. mars

Torsdag 5. mars er en stor dag for The Whale. En ny milepæl. Vi gleder oss til å presentere The Whale for H.K.H Kronprins Haakon og hans følge – og spesielt til å vise fram tomta.

BLI MED OSS UT I SLØYKEN på denne helt spesielle dagen. Det er vinterferie og god værmelding. Kle deg godt og møt opp i Sløyken der The Whale skal bygges.

Møt opp senest kl 14:30. Ta gjerne med flagg. Bli med å danne The Whale slik at det vises fra toppen av fyret.

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff
Januar
13
Januar 2020

Dagskonferanse «Vern og Utvikling i Andøy» 6. februar

Nyheten om Nord-Norges nye signalbygg «The Whale» har skapt overskrifter verden rundt de siste månedene. Dorte Mandrups banebrytende forslag var en klar vinner av arkitektkonkurransen og har vekket begeistring både nasjonalt og internasjonalt.

Nordland fylkeskommune har gjort arkeologiske utgravinger innenfor planområdet. Det har blitt dokumentert funn fra middelalderen på tomta som foreløpig setter en stopper for videre planer og vil skape forsinkelser i den videre utviklingen av området.

På bakgrunn av dette inviterer Andøy kommune til konferansen «Vern og Utvikling i Andøy». Målet er å skape debatt og oppmerksomhet rundt utfordringer som er knyttet til det å kombinere vern, steds- og næringsutvikling. Fokus vil ligge på hvordan vi finner løsninger som tar vare på kulturminnene uten at det går på bekostning av utvikling i Andøy kommune.

Vi vil få høre fra arkitekthuset Dorte Mandrup AS. Vi får også presentert en helt spesiell historie fra Trondheim, der man i 2016 skulle oppføre et nytt næringsbygg i en bakgård i Søndre gate. Det viste seg at grunnen der skjulte Klemetskirken fra 1015. Det er kirken der Olav Haraldsson ble til Olav den Hellige. I dag er både næringsbygget og kirkemuseum på plass.

Konferansier: 
Christine Kristoffersen Hansen, forfatter og journalist.

Innledere: 
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder Nordland fylkeskommune
Daniel B. Simonsen, direktør NHO Nordland
Geir Davidsen, seksjonsleder Kulturminner i Nordland
Audun Pettersen, leder Bærekraftig Reiseliv, Innovasjon Norge 
Maria Sommer, seniorarkitekt Dorte Mandrup AS 
Julian P. Cadamarteri, fagkonsulent Norsk institutt for kulturminneforskning 
Knut Nordmo, ordfører Andøy kommune 
Arne Blix, teknisk sjef  Andøy kommune
Benn Eidissen, styreleder  The Whale AS
Børre Berglund, daglig leder The Whale AS

Kulturinnslag 
Jan Gunnar Hoff fra Bodø gir oss en urframføring av et helt unikt møte mellom sin musikk og hvalenes sang. Det hele til spektakulære bilder av naturfotograf Espen Bergersen. Hoff er vinner av Buddy¬prisen, norsk jazz høyeste utmerkelse og Nordland fylkes kulturpris i 2019.

Icon av presseklipp
2019
November
28
November 2019

Bildene av The Whale går verden over

Den internasjonale interessen for The Whale eksploderte etter at Dorte Mandrup vant arkitektkonkurransen fredag 1. november. Digitale illustrasjoner av The Whale – utformet av Bergens-studioet MIR – går nå verden rundt. Tre uker etter at vinnerforslaget ble avslørt har 30 land og mer enn 150 nettsted omtalt The Whale. Lonely Planet beskriver The Whale som “Norges neste fantastiske turistattraksjon”. Forbes, The Daily Mail, The Mirror, designmagasinet Designboom og verdens største reisenettsted Afar er også blant mediene som hyller The Whale.

The Whale har markert seg i verden og nå går veien videre for å oppfylle alle forventinger.

Dette bildet av The Whale går verden rundt. Arkitekt: Dorte Mandrup, Kobenhavn. Illustrasjon: MIR, Bergen.
Icon av Galleri
01
November 2019

Dorte Mandrup vinner av arkitektkonkurransen

Dorte Mandrup Arkitekter ble fredag 1. november presentert som vinneren av den internasjonale arkitektkonkurransen om å få utforme The Whale på Andenes. Det danske arkitektteamet ble valgt i et uhyre sterkt felt med internasjonale toppnavn som Snøhetta, BIG – Bjarke Ingels og Reiulf Ramstad.

– Andøy ligger langt nord, og er et unikt sted og The Whale er et ekstraordinært prosjekt. Ikke bare vil vi skape arkitektur i enda et bemerkelsesverdig landskap, men vi vil også ta del i arbeidet med å øke forståelsen for hvaler og bevare det marine livet, sier grunnlegger og kreativ direktør, Dorte Mandrup i Dorte Mandrup arkitekter.

Stort ansvar
– Akkurat her, nær eggakanten og storhavet vil vi markere oss i et storslått og eldgammelt landskap. Med denne muligheten følger et stort ansvar, som er ekstremt motiverende og inspirerende, sier Mandrup.

Dette sier juryen om vinnerforslaget:
«Bygningen er et lavmælt bygg som er nærmest fullstendig integrert i terrenget. Formen er elegant, abstrakt og flertydig; den kan gi assosiasjoner til en hvalrygg som bryter havflaten, en bølge, en bro eller en del av terrenget som er snittet og løftet opp.»

Dorte Mandrup Arkitekter vinner sammen med Marianne Levinsen Landscape/ JAC Studio/ Nils Øien / Anders Kold.  

Juryen
Per Rygh er jurysekretær og Børre Berglund, juryleder/daglig leder i The Whale. Juryen består ellers av Jan Støring og Einar Jarmund (oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund), Hanne Strager, Camilla Ilmoni, Lisbeth Seppola, Jon Ivar Busklein og Rune Rydningen. Alle vil være til stede i pressemøte.

Klar vinner
– Å kåre en vinner av arkitektkonkurransen har vært en stor utfordring, rett og slett fordi det var flere gode forslag å velge mellom. Prosjektet fra Dorte Mandrup er imidlertid en klar vinner og oppfyller konkurransekriteriene på den beste måten. Vi ser frem til å jobbe sammen med Dorte Mandrup for å realisere The Whale på Andenes som skal bli en attraksjon i verdensklasse, sier Børre Berglund, daglig leder i The Whale AS og leder av juryen for arkitektkonkurransen.

Folkets favoritt
Ikke nok med at Mandrup blir bejublet av Juryen, folk flest i Vesterålen er helt enig at dette forslaget er det beste. I en avstemning i nettportalen Vesterålen Online (VOL.no) der over 2000 har avgitt sin stemme får Dorte Mandrup mer en halvparten av stemmene. Det er mer enn dobbelt så mange stemmer som neste arkitekt i VOL.no.

Ledene
Dorte Mandrup-Poulsen er en av Danmarks ledende arkitekter og har også markert seg på den internasjonalt med for eksempel Isfjord Center i Ilulissat, Grønland. Hun har vunnet flere internasjonale priser for sin arkitektur, og hennes design er valgt til ikke mindre enn fem kulturbygg på UNESCOs verdensarvliste. 

Utvalgte arbeider fra Dorthe Mandrup Arkitekter:
• Thy National Park Center, Danmark.
• La Brea Tar Pits, Los Angeles USA
• Babyn Yar Holocaust Memorial Center, Kiev, Ukraina
• Icefjord Centre, Grønland
• IKEA Hubhult, Malmø, Sverige
• Vadehavssenteret, Ribe, Danmark

Dorte Mandrup vant den internasjonale arkitektkonkurransen om The Whale. Dette forslaget er ikke bare juryens nummer én, men også en klar favoritt hos folk flest. I en lokal avstemning i regi av nettavisen vol.no sier mer enn halvaparten at de liker Dorte sitt forslag.
Icon av presseklipp
Icon av Galleri
Oktober
28
Oktober 2019

Kåring av arkitektvinner 1.11

VI DEKKER OPP MED TAPAS TIL 100 I HISNAKUL NÅR VINNEREN AV ARKITEKTKONKURRANSEN FOR THE WHALE SKAL KÅRES FREDAG 1. NOVEMBER.

Hele 37 internasjonale arkitektkontorer meldte sin interesse da vi inviterte til en åpen arkitektkonkurranse. Blant disse ble fire valgt ut til å presentere hvert sitt utkast til hvordan nybygget på Norges vakreste sjøtomt kunne bli. Forslagene til de fire ble presentert for folk på Andenes onsdag 9. oktober i HISNAKUL.

Fredag 1. november offentliggjør juryen hvem som er kåret til vinner i dette stjernelaget av arkitekthus:

  • BIG - Bjarke Ingels Group (Danmark)/ Element Arkitekter (Norge)
  • Dorte Mandrup (Danmark)/Marianne Levinsen Landscape JAC Studio/ Nils Øien /Anders Kold
  • Reiulf Ramstad Arkitekter (Norge)/Lala Tøyen / Iwan Thomson/ Per F.Jørgensen / Vill Energi
  • Snøhetta (Norge)/ Casson Mann/MOE AS / Bollinger + Grohmann Ingenieure.

PROGRAM
Vi dekker opp i pendelsalen, HISNAKUL med hvite duker og Arrestens tapas-lunsj.
Kl. 11.30 dørene åpnes.
Kl. 11.40 Møt Linde Faas, kunstneren bak boka «Gutten og hvalen».
Kl. 12.00 Kåring av vinneren.
- Styreleder Benn Eidissen ønsker
velkommen.
- Presentasjon av de fire arkitektgruppene.
- Daglig leder og juryformann Børre
Berglund åpner konvolutt med navnet
på vinneren.
- Vinneren presenterer tanken bak
konseptet.
Ca. kl. 12.40 slutt

Hvem vinner arkitektkonkurransen i The Whale?
September
26
September 2019

Invitasjon til visning av arkitektforslagene til The Whale

I Andøy gir etableringen av The Whale optimisme og oppdrift. Det knytter seg nå store forventninger til forslagene fra et topplag av arkitekter. Vi har gleden av å inviterer media til visning av arkitektforslagene til det nye signalbygget.

Blant 37 internasjonale arkitektteam som deltog i prekvalifiseringen til arkitektkonkurransen ble fire valgt ut. Det er disse som nå blir presentert for media og publikum. 

Her er listen over deltagere i alfabetisk rekkefølge.

BIG-Bjarke Ingels Group (Denmark)/ Element Arkitekter 
Dorte Mandrup (Denmark)/Marianne Levinsen Landscape JAC Studio/ Nils Øien /Anders Kold 
Reiulf Ramstad Arkitekter (Norway)/Lala Tøyen / Iwan Thomson/ Per F. Jørgensen / Vill Energi
Snøhetta (Norway)/ Casson Mann/MOE AS / Bollinger + Grohmann Ingenieure  

Konkurransen baserer seg på anonymisert bedømmelse, slik at ingen får kunnskap om hvilket firma som har laget hvilket prosjekt. Vi har laget en utstilling som viser noen av illustrasjonene arkitektteamene har levert oss.
Disse vil bli tilgjengelig for media i HISNAKUL ved fyret på Andenes onsdag 9. oktober fra kl. 12.45. 

Kl. 13.00 - 13.15
Per Rygh, jurysekretær, Børre Berglund, juryleder/daglig leder i The Whale og Benn Eidissen, styreleder i the Whale møter pressen. 

Juryen består foruten jurysekretær og juryleder av Jan Støring og Einar Jarmund (oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund), Hanne Strager, Camilla Ilmoni, Lisbeth Seppola, Jon Ivar Busklein og Rune Rydningen. Alle vil være til stede i pressemøte. 

Kl. 13.15 - 13.30
«One on one» med enkeltmedier.
Meld inn ønsker om dette til Camilla Ilmoni på camilla@visitandoy.info 

Kl 13:30
er utstillingen åpen for publikum dersom media ønsker kommentarer fra folk flest.

Om The Whale
På Andenes i Nordland har vi siden 2014 jobbet med en helt ny landbasert opplevelse ved kanten av storhavet. The Whale blir en attraksjon i verdensklasse.

Bak the Whale står reiselivsnæringen i Andøy, Andøy Reiseliv, Andøy kommune, Sea Safari og Hvalsafari som har tilbudt møter med hval utenfor Andenes i mer enn 30 år. 

AH Holding, Eidissen Consult AS, Norlandia Holding AS er også tungt inne på eiersiden. 

Link til Facebook event.

The Whale skal bygges på Sløyken med utsikt over storhavet og Andenes fyr som nærmeste nabo. Foto: Roy Samuelsen
July
13
July 2019

Suksess for hvaltivoli på barnas torgdag

 I år arrangerte The Whale hvaltivoli midt i Barnas torgdag. Barnen fikk oppleve tidenes flotteste karusell, synging på scenen for dem som turte det, hopping på hoppeslott, og et akvarium med ulike krabber, kreps og fisker og salg av pop-korn. Denne delen ble arran- gert av The Whale med god hjelp fra Teaterklubb 81. Det er første gangen det er hvaltivoli og et så omfattende akvarium på Barnas torgdag, og det ble kjempepopulært.

Foto: Tony Gulla
Icon av presseklipp
Icon av Galleri
Juni
24
Juni 2019

Arkitektteam på befaring

Fire utvalgte arkitektteam var mandag på tomtebefaring, som start på konkurransen om å utforme bygget som skal huse opplevelsessenteret The Whale. De var mektig imponert over et unikt naturlandskap.

– Dette er en oppgave man drømmer om, en mulighet man får en gang i livet, sier en entusiastisk Eva Seo fra det københavnbaserte arkitektkontoret BIG. Hun får følge av den erfarne arkitekten Reiulf Ramstad:
– Dette er en helt unik plass, som gjør en ydmyk. Her møtes landskap, natur, levende vesen og menneske, sier Ramstad.

De fire arkitektlagene på befaring på tomta til The Whale. Photo:C.Ilmoni
Icon av presseklipp
Icon av Galleri
17
Juni 2019

Fire arkitektteam konkurrerer om å få tegne The Whale

Fire anerkjente arkitektteam er valgt ut som finalister i arkitektkonkurransen om The Whale. Forventningene til nybygget er store i Andøy kommune med knappe 5000 innbyggere. 

I kommunesenteret Andenes omtales The Whale  som det viktigste bygget på 160 år. Da sto Andenes fyr ferdig. Det 40 meter høye smijernstårnet ligger på nabotomta der The Whale skal bygges.

Historisk reiselivssatsing 

– Vi skal skape en unik attraksjon om hval, som verden ikke har sett maken til. Vi har jobbet med ambisiøse planer for The Whale i fire år og har stor tro på denne etableringen. Nå har vi gjennomført en prekvalifisering i arkitektkonkurransen der 140 interesserte arkitektkontor fra hele verden lastet ned materiell. Av disse meldte 37 arkitektteam seg på prekvalifiseringen. Team fra hele verden har vist interesse for The Whale. Vi er så heldige og kan velge blant topparkitekter,  sier Børre Berglund, daglig leder i The Whale.

Norsk/dansk finale

De fire finalistene i arkitektkonkurransen for The Whale er de norske kontorene Snøhetta og Reiulf Ramstad og danske Dorte Mandrup. Den fjerde finalisten er et dansk/norsk samarbeid der  Bjarke Ingels Group, BIG har gått sammen med ungt norskt miljø, ELEMENT.

– De fire vi har valgt til finalen hadde spennende og inspirerende søknader. Jeg vet at det venter oss en utrolig spennende konkurranse på en fullstendig svimlende spektakulær plass, sier Hanne Strager som har hatt ansvar for utforming av konkurranseprogrammet.

Et signalbygg i fjæresteinene

The Whale skal bygges i fjæresteinene på vestsiden av Andenes i umiddelbar nærhet til sentrum og stedets hvalsafariaktører, Hvalsafari og Andenes Sea Safari.  

– Spennende og utfordrende arkitektur og beliggenhet er viktig og avgjørende for et signalbygg som The Whale. Det skal være forbindelser og samspill mellom det som er ute og det som er innenfor veggene, sier Hanne Strager.

Finalistene kommer til Andenes

Den 24. juni kommer finalistene på besøk til Andøy for å oppleve plassen selv.

– Vi har satt sammen et flott program for at de skal få oppleve hvalenes rike! Vi ønsker at arkitektene skal forelske seg i stedet og at de skal sitte igjen med sterke inntrykk av at The Whale og Andøy er enestående i verden, sier Camilla Ilmoni i The Whale. De fire finalistene skal levere sine bidrag i oktober, og den 9. desember kåres det en vinner på Andenes. 

De første idéeskissne som viser hvordan innsiden av The Whale kan se ut. Ideskissene er designet av Ralph Appelbaum Associates (RAA). RAA er et av verdens fremste firma innen utstillingsdesign og har vært med i prosessen med å utforme de første illustrasjonene på opplevelsen i The Whale.
Icon av presseklipp
Icon av Galleri
Icon av Dokumenter
03
Juni 2019

The Whale kan velge blant topparkitekter

Nå skal 37 internasjonale team bli til fire finalister

– En imponerende liste! Her kan dere virkelig velge fra øverste hylle. Dette blir et vanskelig valg, sier Per Rygh. Han er ekspertrådgiveren som skal bistå The Whale når fire finalister skal velges ut blant de 37 arkitektteamene som har meldt sin interesse for å tegne signalbygget The Whale.

– Prekvalifiseringen til arkitektkonkurransen stengte mandag 3. juni. Da hadde 140 interesserte fra hele verden lastet ned materiell. Av disse har nå 37 arkitektteam meldt seg på prekvalifiseringen. Av disse skal vi nå velge fire team som deltar i selve konkurransen, sier Børre Berglund, daglig leder i The Whale AS.

Internasjonal kompetanse

De 37 teamene består av til sammen mer enn 120 forskjellige arkitektkontorer, designere og fageksperter inne marinbiologi, stedsutvikling og opplevelsesdesign. Mange av de påmeldte er internasjonale team med arbeider bak seg fra Norge, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, England, Sveits, Italia, Spania og Nederland.

Vi i The Whale er overveldet og utrolig glade over at The Whale vekker sånn interesse globalt blant noen av verdens fremste arkitekter. Samtidig føler vi  oss stolte og ydmyke over det store engasjementet og entusiasmen knyttet til The Whale som stråler ut av bidragene, sier Camilla Ilmoni i The Whale.

Ambisiøst

– Vi skal lage et sted med hval i fokus, som verden ikke har sett maken til. Vi har jobbet med ambisiøse planer for The Whale i fire år og har stor tro på denne etableringen. Vi er inne i en viktig fase nå og er glade for å ha Per Rygh med på laget. Per er en nestor når det gjelder arkitektkonkurranser. Han jobber nå for eget firnma, men har lang fartstid i Norske arkitekters landsforbund der han i de 16 årene før han gikk av med pensjon, for knappe tre år siden, jobbet nettopp med arkitektkonkurranser, sier Børre Berglund.
 

Utstillingsdesignerne i Ralph Appelbaum Assosiates, London har utarbeidet ett sett med ideskissene for The Whale. Disse foreløpige skissene av et mulig innhold inngår i arkitektkonkurranseprogrammet for å gi arkitektfinalistene et utgangspunkt og en forståelse av den ideprosessen bak det som skal bli en hvalutstilling verden ikke har sett maken til. (Illustrasjon RAA, London).
Icon av presseklipp
Mai
24
Mai 2019

Global interesse for The Whale

Arkitektkontorer fra hele verden viser interesse for the Whale. På knappe tre uker har 24 arkitekt-team meldt seg på til prekvalifiseringen til arkitektkonkurransen.

– Vi er overveldet, sier Camilla Ilmoni i The Whale.

Mercell er det internasjonale firmaet som formidler invitasjonen til prekvalifiseringen. De melder at interessen for The Whale er overveldende. 120 firmaer har lastet ned/bedt om tilgang til materiell om storsatsingen.

Ambisiøst

– Vi skal lage et sted med hval i fokus, som verden ikke har sett maken til. Vi har jobbet med ambisiøse planer for The Whale i fire år og har stor tro på denne etableringen. Også utenfra har vi fått meget gode tilbakemeldinger på planene. Vi fikk nylig muligheten til å presentere The Whale for statsminister Erna Solberg. Også hun var svært positiv til nysatsingen.

Likevel var vi selvsagt spente på om arkitektene ville engasjere seg. Det ville de så til de grader, sier Ilmoni.

15 land

Norge og Danmark dominerer listen, men materiell har også blitt lastet ned av kontorer i følgende land: Spania, Nederland, England, USA, Tyskland, Østerrike, Sverige, Japan, Finland, Sveits, Frankrike, Italia og Filipinene

– Lista inneholder også flere globale kontorer med arkitekt-team i mange land, sier Ilmoni.

3. mai åpnet prekvalifisering. Ilmoni regner med at enda flere vil melde seg på i tiden fram mot fristen 3. juni, og forteller at det daglig kommer nye arkitekter til.

Fire finalister

Etter at prekvalifiseringen lukkes, skal det plukkes ut fire arkitektlag. Disse fire går videre til selve arkitektkonkurransen. De fire finalistene leverer sine forslag  i Desember. Vi er veldig spente og har store forventninger, sier Camilla Ilmoni.

Camillia Ilmoni i The Whale er overveldet. Arkitekter fra hele verden vil være med i konkurransen om å tegne det nye signalbyget på ved fyret på Andenes i Andøy. Foto: Svein Spjelkavik.
Icon av presseklipp
Icon av Galleri
02
Mai 2019

Prekvalifisering til arkitektkonkurranse lansert!

The Whale har nådd en ny milepæl: prekvalifisering til arkitektkonkurransen er nå lansert og åpen for hele verden! Vi gleder oss til å se responsen.

Her er linken til prekvalifiseringen.

The Whale skal bygges på Sløyken med Andenes fyr som nærmeste nabo. Foto:Simen Bergvik
Icon av presseklipp
April
30
April 2019

Erna Solberg spent på The Whale

– Jeg forstår at the Whale skal utnytte det mytiske og mystiske med hvalene på en ny og moderne måte. Det er fantastisk og det blir spennende å se hva det blir til, sa statsminister Erna Solberg til pressen etter at hun fikk presentert The Whale hos Samskap på Andenes 30. april 2019. Camilla Ilmoni var den som presenterte The Whale for statsministeren. – Til vår presentasjon hadde vi forberedt en film som viser hvordan vi har jobbet med lokal forankring fra første dag, sier Camilla Ilmoni. 

Solberg dro fram satellitt-satsingen hos Andøy spacecenter og etableringen av The Whale som det mest spennende av det hun ble presentert på Andenes.

– Hval er noe av det mest fascinerende folk vet om. Det er en opplevelse å se, sa statsministeren.

Camilla Ilmoni presenterer The Whale for statsminister Erna Solberg på Samskap 30.4.2019. Foto: Tord Viken
Icon av presseklipp
01
April 2019

The Whale tilstede på Norwegian Travel Workshop

The Whale delte stand med Visit Andøy på årets Norwegian Travel Workshop (NTW) I Ålesund. Det var første gang The Whale var tilstede ute i markedet for å møte turoperatører. Tilbakemeldingene var at The Whale er definitivt noe de ønsket å vite mer om og de venter med spenning på fortsettelsen. 

Icon av presseklipp
Mars
27
Mars 2019

The Whale teamet tilbake i London

Den 27-29. mars var det arbeidsmøte hos Ralph Appelbaum Associates (RAA) i London. Møtet var en oppfølgning av forrige møte og denne gang var det fokus på å spisse nøkkelkonsept og opplevelsesreisen til og i The Whale. Det ble også diskutert forskjellige målgrupper man ser for seg at blir viktige for The Whale. Nå skal RAA forsette sitt arbeid og ferdiggjøre de første  innholdsillustrasjonene. Disse blir en del av arkitektkonkurranseprogrammet som lanseres i løpet av juni. Delegeasjonen fra The Whale besøkte også The Welcome Collection. 

Fra The Whale deltok styrleder Benn Eidissen med styremedlem Lisbeth Seppola. Fra prosjektledelsen deltok Camilla Ilmoni og Hanne Strager, og i tillegg var Svein Spjelkavik og Joakim Engel med. RAA-teamet består av Phillip Tefft, Mirko Cerami, Helen Schulte og Sadie Levy Gale.

Foto: Svein Spjelkavik
Icon av Galleri
19
Mars 2019

Fagpanelet møtes på Andenes

The Whale har enga­sjert et tverrfaglig fagpa­nel til å gi råd i prosessen fram mot arkitektkonkur­ransen. Den 19-20. mars var fagpanelet invitert til sitt første arbeidsmøte på Andenes der utstillingskonsept og konkurranseprogrammet skulle diskuteres. Fagpanelet møtte også styret til lunsj og delte sine beste råd og erfarnger med styret. 

På bilde fra venstre: Rune Dietz (forsker Århus universitet), Kjeld Kjeldsen (kurator ved Louisiana Museum of Modern Art), Joakim Engel (prosessleder for møtet, Engel Exhibit), Camilla Ilmoni (delprosjektleder The Whale), Benn Eidissen (styreleder The Whale), John Ivar Busklein (styremeldem The Whale), Rune Rydningen (nestleder The Whale), Hanne Strager (delprosjektleder The Whale), Lisbeth Seppola (styremedlem The Whale), Tone Bodøgaard (interiørarkitekt Løwini), Peter Gulbrandsen (arkitekt og opplevelsesdesigner Zest Experiences as) og Børre Berglund (prosjektleder The Whale)
Icon av Galleri
15
Mars 2019

Arbeidsmøte i London hos Ralph Appelbaum Associates (RAA)

Andre arbeidsmøte sammen med teamet fra RAA men denne gang i London. RAA hadde jobbet videre med alle idéer og innspill de fått fra andværinger under sitt besøk på Andenes i februar. Den første beskrivelsen av hovedkonsepter i The Whale ble presentert av Helen Schulte som er tekstforfatter og konseptutvikler. Vi fikk også se de aller første observasjonskissene på siktlinje fra lokasjonen tegnet av Mirko Cerami. En givende dag med gode diskusjoner. 

The Whale-teamet på arbeidsmøte hos Ralph Appelbaum Associates i London. Foto: Svein Spjelkavik
05
Mars 2019

Seks sider med innspill

Vi ønsker å si tusen hjertelig takk til de 50 andværingene som kom på workshop og for alle viktige innspill til oss i det videre arbeid.  Vi har renskrevet alle innspill og tar de videre med når vi nå skal i gang med å skrive konkurranseprogrammet til arkitektkonkurransen.

Icon av presseklipp
Februar
07
Februar 2019

«The Whale» inviterer til workshop for å samle de beste idéene

Den 7.2.2019, var andværinger og folk fra hele regionen invitert på workshop i regi av «The Whale». Målet med workshopen var å samle inn de beste idéerne til det som skal bli en unik attraksjon og gi deltakerne en mulighet til å møte teamet fra RAA (Ralph Appelbaum Associates) som har fått jobben med å lage et utkast til innholdet i «The Whale». Det ble utradisjonell workshop der deltakerne fikk være med på en vandring i området kring fyret og oppleve både hval, lyd og sløyken på en unik måte.

Kvelden blev magisk!

Icon av presseklipp
Icon av Galleri
05
Februar 2019

Designteam i verdensklasse besøker Andenes

2019 er et spennende år. De første idéerne om innhold skal konkretiseres og utforming av bygget skal på plass. I mai skal arkitektkonkurransen lanseres og vi arbeider nå med forberedelser av konkurranseprogrammet (briefen) som skal være grunnlag for arkitektkonkurransen

The Whale har nå fått med seg nok et solid navn på laget: Ralph Appelbaum Associates (RAA).

RAA er et av verdens fremste firma innen utstillingsdesign med 200 ansatte, og kontorer i New York, London, Beijing, Berlin, Moskva og Dubai. RAA står bak en rekke store utstillinger som Kronjuvel-utstillingen i The Tower of London, London transportmuseum, John Lennon-utstillingen i New York, IKEA-utstillingen i Sverige, Nasjonalmuseet i Skotland, NASCAR Hall of Fame i USA, Boris Jeltsin museet i Russland, Framtidsmuseet i Rio og Volkswagen Autostat i Tyskland.

RAA skal designe de første illustrasjonene som skal bli innholdet i «The Whale».

Den 5 – 8. februar kom Phillip Tefft, Mirko Cerami og Helen Schulte fra RAA på besøk til Andenes for å ha arbeidsmøte med både prosjektledelsen og styret.

– For oss er det en ære å jobbe med The Whale. Folkene våre har nærmest stått i kø for å få være med på dette spennende og viktige prosjektet, sier Philip Tefft, direktør for Ralph Appelbaum Associates London.

Denne uka er tre representanter fra RAA sitt London-kontor i Andøy for å møte styret i The Whale og for å diskutere innholdet i The Whale. 

Icon av presseklipp
2018
Desember
11
Desember 2018

Studietur til Lofoten

Styret og prosjektadministrasjonen i The Whale AS har vært på studietur i Lofoten den 11.12. Vi ønsker å si tusen hjertelig takk til Geir Are Johansen, Ole Martin Hammer, Brynjar Pettersen, og Hege Anita Eilertsen i Museum Nord for fantastisk vertskap i Nyvågar. Det var interessant og inspirerende å høre om storsatsingen SKREI samt å få omvisning på Galleri Espolin, Lofotmuseet og i Lofotakvariet, og ikke minst å få oppleve blot på Lofotr som avslutning på dagen. Vi ser frem til videre samarbeid!

Icon av presseklipp
Icon av Galleri
03
Desember 2018

Whale 'n' Wine

The Whale arbeider nå intenst med siste fase av forprosjektet for å nærme oss realisering av den mest unike hvalattraksjonen i verden. I løpet av det kommende året er det mye spennende å vente og vi tjuvstartet 2019 med en trivelig aften der vi inviterte andværinger med på en ny del av denne uforglemmelige reisen. Programmet inneholdt status på Andøys viktigste reiselivsprosjekt noensinne, kunnskap om hval og forriskende kulturinnslag. Arresten serverte buffet “Smak fra havet “ og det ble en fin kveld!

Icon av Galleri
Oktober
15
Oktober 2018

Fremdriften i The Whale er sikret

Eierne i The Whale AS går inn med 1 million kroner i forprosjekt fase 3 og sammen med tilskuddet fra Samskap på 1,954 millioner vil det å sikre fremdriften i The Whale.

Icon av presseklipp
15
Oktober 2018

Visjon og misjon workshop

Idag var det styremøte i The Whale AS på Andenes og på agendaen var det workshop i visjon og misjon for The Whale.

Icon av Galleri
Mai
02
Mai 2018

Avslutning av Forprosjekt Fase 2

Den 2. mai  var regionens politikere, reiselivsnæring og andre gjester samlet i kulturfabrikken på Sortland for å markere avslutningen av forprosjekt fase 2. og feire begynnelsen av neste fase. På slutten av arrangementet ble det også avslørt hvor The Whale skal bygges. Det er inngått en opsjonsavtale med Yngve Fredheim om kjøp av åtte mål tomt i Sløyken, like ved fyret på Andenes.

Icon av presseklipp
April
23
April 2018

Etablering av The Whale AS

En viktig milepæl nådd! I kommunestyremøtet den 23. april behandlet Andøy kommune saken om kommunalt aksjekjøp i The Whale AS. Det ble bestemt at Andøy kommune går inn for å kjøpe aksjer i The Whale AS og blir dermed eier sammen med Adolfsen Group, Andenesfisk og Eidissen Consult, Andøy Reiseliv SA, Hvalsafari AS og Sea Safari AS. Dermed har The Whale kommet seg et stort skritt fremover på veien mot målet.

Icon av presseklipp
Mars
11
Mars 2018

Elliot og hvalforskerne

I forbindelse med hvalsymposiet fikk seks år gamle Elliot møte hvalforskerne. Elliot har et stort interesse for livet i havet, hval og hvallyder.  Sammen med hvalforskerne dro han ut på hvalsafari utenfor Andøyfor å lytte på hval med verdens fremste hvalforskere. På forhånd hadde Elliot forberedt noen spørsmål han ønsket å stille forskerne. Vet dere svarene på Elliots spørsmål?

Icon av Galleri
10
Mars 2018

Andenes Whale Symposium

«The Whale» er inne i en viktig fase der prosjektet skal forankres i nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.  I den forbindelse har vi invitert ledende hvalforskere fra Norge, England, Madeira, Azorene, og Kanada til workshop den 10-11. mars på Andenes. Hensikten med workshopen er å få innspill til hvordan «The Whale» kan bli en attraktiv arena for forskning og formidling knyttet til hav, sjøpattedyr, klima, miljø og bærekraft.

Deltakere på symposiet: Jonathan Gordon (Research fellow Sea Mammal Research Unit), Phil Hammond (Professor, Sea Mammal Research Unit), Luis Freitas (MSc Marine Fisheries Sciences, Museu da Baleia da Madeira), Monica Silva (Marine Biologist, PhD, MARE – Marine and Environmental Sciences Centre IMAR – Institute of Marine Research), Dr Lance Barrett – Lennard (Director Marine mammal research program, Vancouver Aquarium), Petter Helgevold Kvadsheim (Principle scientist, PhD, Norwegian Defence Research), Eve Jourdain (Phd student, Norwegian Orca Survey) og Tiu Similä (Phd, Whale Scientist).

Icon av presseklipp
05
Mars 2018

Styringsgruppa på studietur i Danmark

Den 5-8. mars var styringsgruppa i The Whale på studietur til Danmark. Turen gikk til tatens Naturhistoriske Museum i København, Moesgård Museum i Århus og Vadehavscentret i Vestjylland. 

Icon av Galleri
2017
November
28
November 2017

Whale n' Ale

WHALE ’N’ ALE var en kveld der vi ønsket å takke alle som har støttet og bidratt til at The Whale har kommet så langt som det er i dag og at 22. mars ble en uforglemmlig dag.

28
November 2017

The Whale Workshop

Forprosjekt fase 2 av The Whale er i gang og i den forbindelse inviteres næringsliv til workshop den 28. november. Hensikten med workshopen er å få innspill til hva bygget som skal romme «The Whale» ellers kan brukes til. Dette gjelder både permanent bruk og midlertidige ordninger.

Icon av presseklipp
Icon av Galleri
Oktober
16
Oktober 2017

Samskap bevilger 1.300.000 kroner til The Whale

Støtten på 1,3 millioner fra Samskap, omstillingsprogrammet i Andøy kommune, sikrer full fremdrift i The Whale. I forprosjekt fase 2 skal man avklare eierskapet, plassering og innholdet i attraksjonen.

 

Icon av presseklipp
Icon av Dokumenter
Mai
26
Mai 2017

The Whale går inn i neste fase

Onsdag 24. mai var det møte i styringsgruppa i «The Whale», og der ble det vedtatt å gå videre med prosjektet. 

Icon av presseklipp
Mars
22
Mars 2017

The Whale Kickoff og Folkefest

The Whale-paraden ble en spektakulær suksess. I forbindelse med at forprosjektet til The Whale ble presentert, ble andværingene invitert til å gå sammen med en 13 meter lang, oppblåsbar og flyvende spermkval gjennom sentrum av Andenes.

Icon av presseklipp
Icon av Galleri
21
Mars 2017

The Whale Kickoff: Åpnet i hvalens rike

Unger fra hele Andøy har laget kvaltegninger som skal vises ved kvalsenteret på Andenes i hele sommer. – Vi skal markere at Andøy er det beste stedet å komme til for å lære mer om kval, sa ordfører Jonni Solsvik da han åpnet utstillingen med rundt 100 barn og voksne til stede.

Icon av presseklipp
Icon av Galleri
Februar
24
Februar 2017

Starten av neste fase skal feires med heliumshval og folkefest

Den 22. mars markeres starten på neste fase av det store og viktige reiselivsprosjektet. Avslutninga av forprosjektet markeres med workshop og stor parade på Andenes.

Icon av presseklipp
10
Februar 2017

Ned i hvalens rike med «The Whale» - Barna lager utstilling

De yngste i Andøy skal få lage den første utstillingen i til storsatsinga The Whale. Utenfor Andøya holder hele ni ulike hvalarter til, og nå jobber de ni barnehagene med hver sin hval – for å lage ei flott utstilling. Barnas utstillings skal være en del av The Whale Kickoff-arrangementet for neste fase som går av stabelen 21-22.mars.

Icon av presseklipp
2016
Desember
01
Desember 2016

Nordland Fylkeskommune støtter forprosjektet til «The Whale» med 300.000 kroner.

Støtten fra Nordland Fylkeskommune er av avgjørende viktighet for «The Whale», og innebærer at man kan gi full gass i det videre arbeidet.

Icon av presseklipp
September
29
September 2016

Styringsgruppa på studietur til Island

Styringsgruppa i The Whale var på studietur til Island der de besøkte utstillingene "Whales of Iceland" i Reykjavik, "Eldheimar Museum" på Vestmannaeyar og "Settlement Center" i Borgarnes. Styringsgruppa hadde også møte med representanter fra IceWhale, María Björk Gunnarsdóttir, og IFAW (International Foundation for Animal Welfare) Sigurstein Másson. 

Icon av presseklipp
Icon av Galleri
17
September 2016

200.000 kroner til «The Whale»

Næringsstyret i Andøy kommune har tro på prosjektet «The Whale» og bevilger 200.000 kroner til forprosjektet.

Icon av presseklipp
Mai
28
Mai 2016

Første styringsgruppamøtet i forprosjektet The Whale

Styringsgruppa består av  Lisbeth Seppola, Styreleder Andøy Reiseliv SA, Jonni Solsvik, Ordfører Andøy Kommune, Arne Hjalmar Hanssen, President NAROM, Benn Eidissen, Styreleder Hvalsafari Andenes, Gunnar Jan Olsen, Styreleder Sea Safari Andenes, Hanne Strager, Biolog og utstillingsutvikler, samt Brynjar Pettersen, Daglig leder Museum Nord avd. Vesterålen. Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) er prosjektleder og Camilla Ilmoni, Daglig leder Andøy Reiseliv SA prosjektkoordinator.

Icon av presseklipp
April
09
April 2016

Starter forprosjektfasen for The Whale

Det store engasjementet og entusiasmen på workshopen «The Whale» blir tatt vare på og  prosjektet full går inn i neste fase mot realisering av «The Whale».

Icon av presseklipp
Mars
02
Mars 2016

The Whale Kick-off

I forbindelse med planer om etablering av et Hvalmuseum/attraksjon på Andenes ble næringsliv og innbyggere i Andøy invitert til workshop onsdag 2. mars 2016. Workshopen gikk av stabelen på Romskipet Auroa i Birkeland Auditoriet, Andøya Space Center og ble ledet av Børre Berglund fra rådgivingsselskapet BBR. Hensikten med workshopen var å diskutere idéen om etablering av en ny attraksjon i kommunen, hva som kreves og hva en slik attraksjon kan gi oss av mer besøk og omsetning. 

Icon av presseklipp
Icon av Galleri
Januar
30
Januar 2016

Inviterer til The Whale workshop

Første workshopen «The Whale» – som planlegges til den 2 mars – blir avgjørende for arbeidet
med å etablere et nasjonalt Hvalmuseum på Andenes.

Icon av presseklipp
2015
26
Januar 2015

Det første møtet

«The Whale»-prosjektet begynte i det små en ettermiddag i januar 2015. Et gjeng entusiaster møttes på Hvalsenteret for å diskutere mulighetene for å etablere en hvalattraksjon i verdensklasse på Andenes. Daglig leder i Andøy Reiseliv, Camilla Ilmoni, tok initiativ til møtet og andre deltakere var utstillingsekspert Hanne Strager, daglig leder i Hvalsafari Geir Maan, salgssjef i Hvalsafari Daniele Zanoni, daværende styreleder i Andøy Reiseliv Lisbeth Seppola, og designer Svein Spjelkavik fra God Strek. Alle var enige om at Andøy har de beste forutsetningene for å bli en verdensledende hvaldestinasjon og at etableringen av en unik hvalattraksjon var den rette veien å gå. Etter møtet dro den samme gjengen på kveldskaffe hjem til ordfører Jonni Solsvik for å drøfte idén videre. Den kvelden ble det bestemt at Andøy skulle satse videre på idén og at Andøy Reiseliv skulle ta ansvaret for å igangsette en forstudie. «The Whale» -prosjektet var født. 

Icon av presseklipp

Prosjektet er støttet av